Rejse mens du er i behandling – må du det?

Hverken det gule sundhedskort, blå EU sygesikringskort eller en privat tegnet rejseforsikring er garanti for at dække udgifter til behandling af en sygdom, du er i behandling for. Læs her om mulighederne for at få dækket udgifterne.

Fire måder at få dækket dine udgifter

Den offentlige rejsesygesikring ophørte pr. 1. august 2014.

Der er i dag fire måder, du kan få dækket udgifter til lægehjælp, behandling eller hospitalsindlæggelse, når du rejser i udlandet. Det kan ske via:

  • dit gule sundhedskort
  • det blå EU sygesikringskort
  • direktiv om sundhedsydelser i EU/EØS (patientmobilitetsdirektivet)
  • privattegnet rejseforsikring.

Dit sundhedskort

Det gule sundhedskort giver dig ret til gratis behandling på Færøerne og i Grønland.

Det blå EU sygesikringskort

Det blå EU sygesikringskort sidestiller dig med borgerne i alle EU lande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at du kan risikere at skulle betale for en del af den behandling, du modtager, hvis du bliver syg i et af disse lande. I nogle EU-lande kan egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. Dette scenarie kan du kun sikre dig mod ved at tegne en privat rejseforsikring med dækning af akut sygdom. 

Få mere at vide om det blå sygesikringskort på borger.dk

Se liste over EU lande

Direktiv om sundhedsydelser i EU/EØS (patientmobilitetsdirektivet)

I visse tilfælde kan du få din udgift til udenlandske sundhedsydelser eller planlagt sygehusbehandling i et andet EU-/EØS-land helt eller delvist refunderet af regionen.

Regionen refunderer et beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen her i landet.

Få mere information om direktivet på Styrelsen for Patientsikkerhed

Se liste over EU og EØS lande

Privat rejseforsikring

Når du rejser til lande uden for EU/EØS, skal der en privattegnet rejseforsikring til, for at du kan få dækket dine udgifter, hvis du bliver syg på en rejse i udlandet. En rejseforsikring dækker kun, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade under rejsen

En privattegnet rejseforsikring vil afhængig af forsikringen dække dine udgifter til behandlingen samt andre udgifter, du måtte have på grund af dit behandlingsbehov.

Forhåndsgodkendelse ved sygdom eller skade

Har du haft en behandlingskrævende sygdom inden for de seneste to måneder, før du rejser, er det vigtigt på forhånd at sikre, at du er rask nok til at rejse. Rejseforsikringen dækker nemlig ikke sygdomme eller skader, som er opstået før din rejse.

Derfor skal du, inden du rejser, få foretaget en medicinsk forhåndsgodkendelse for at sikre, at din rejseforsikring dækker de udgifter, der relaterer sig til din eksisterende sygdom. Du søger ved at udfylde og indsende en helbredserklæring til dit rejseforsikringsselskab.

Redaktør