Transport

​Hovedreglen er, at du selv skal sørge og betale for din transport til og fra undersøgelse og behandling. Men der er undtagelser - og de er komplicerede. Bliv her lidt klogere på, om du er berettiget til transport, og hvor du skal henvende dig for at få svar.

Liggende transport

Kun særlige patientgrupper med store helbredsproblemer får en liggende transport med ambulance eller en særlig indrettet sygebil i forbindelse med transport fra din bopæl til det sted, hvor du skal undersøges/behandles.

Undersøgelse/behandling på hospital

Det er sundhedspersonalet på undersøgelses- eller behandlingsstedet på hospitalet, der vurderer, om din helbredssituation giver dig ret til liggende transport. En liggende transport kan kun bestilles af sundhedspersonalet, der hvor du skal undersøges/behandles.

Undersøgelse/behandling hos din praktiserende læge eller speciallæge

Det er din kommune, der vurderer, om din helbredssituation giver dig ret til liggende transport.

Siddende transport

Du kan have ret til siddende transport, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

  • du modtager folke- eller førtidspension
  • du bor mere end 50 kilometer fra det hospital, hvor du skal til undersøgelse eller behandling
  • du skal til mere end én ambulant konsultation i et forløb, og du er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler
  • du er indlagt, og hospitalet sender dig hjem på weekend eller en kort ferie, og du er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler.

Læs her, hvem du kan kontakte

Undersøgelse/behandling hos din praktiserende læge eller speciallæge

"Godt at vide" - når du er visiteret til siddende patientbefordring.

Skal til du til undersøgelse/behandling hos din praktiserende læge eller speciallæge, skal du kontakte din kommune.

Vælger du et andet hospital

Hvis du benytter det frie eller udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for transport. Du kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som du ville haft ret til i forhold til det undersøgelses- eller behandlingssted, du oprindelig var henvist til.

Ledsager med

Hvis du har ret til transport, og hvis sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt for dig at have en ledsager med under transporten, kan din ledsager køre sammen med dig.

Der er også tilfælde, hvor det er nødvendigt at have en ledsager med for at kunne gennemføre undersøgelse/behandling. Også her er det sundhedspersonalet, der vurderer behovet for transport.

Klage over afgørelse

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har fået afslag på transport.

Klagen skal indgives inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen eller du er blevet opmærksom på, at du kan klage. I særlige tilfælde kan styrelsen godt behandle din klage efter de fire uger.

Find klageskemaet på borger.dk, hvor du skal logge på med NemID

Redaktør