Om indholdet i Patientguiden

​Hvem har udarbejdet og har ansvaret for indholdet på Patientguiden?  Få svaret her.

Louise Gudmand er patientvejleder og fortæller her om, hvem der udgiver og har udarbejdet indholdet i Patientguiden.

Ansvar og drift

Ansvaret for Patientguiden og den daglige drift varetages af Center for Kommunikation i Region Hovedstaden. 

Redaktør af Patientguiden 

Patientguidens redaktør udarbejder, opdaterer og kvalitetssikrer indholdet. Patientguidens redaktører er journalist og sygeplejerske Mette-Marie Medelby Davidsen og webkonsulent Morten Kierkegaard.

Udarbejdet af fagfolk

Indholdet i Patientguiden er udarbejdet af redaktør Mette-Marie Medelby Davidsen i samarbejde med fagfolk på området eller som bearbejdelse af nuværende materiale på regionens og hospitalernes hjemmesider.

En stor tak 

Indholdet er udviklet og kvalitetssikret af erfarne fagfolk, patienter og pårørende.

 • Ann Liza Egesberg Bøhme, specialkonsulent, Enhed for hospitalsplanlægning, Region Hovedstaden
 • Anne Diemer, pårørendekonsulent
 • Anette Juhl Skov, afdelingsleder i Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns kommune 
 • Bente Clausen, pårørenderepræsentant 
 • Birgitte Dalsgaard Andersen, Sundhedsplatformen, Region Hovedstaden 
 • Bjørn Perrild, praktiserende læge
 • Birgitte Harild, udviklingskonsulent I Allerød kommune
 • De sundhedsfaglige Råd v Lars Kinnerup, chefkonsulent i Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Charlotte Olsen, sektionschef, Enhed for Patientvejledning og Sygehusvalg, Region Hovedstaden
 • Finn Rønholt, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Hanne Vig Flyger, chef for sundhedshuset i Helsingør Kommune
 • Helle Alsbæk,  konsulent Klinisk Biokemisk afdeling, Nordsjællands Hospital
 • Helle Neel Jacobsen, farmaceut på Farmakologisk afdeling Bispebjerg/Frederiksberg Hospital
 • Henriette Bager, chefkonsulent i Center for Sundhed, Region Hovedstaden
 • Inger Margrete Siemsen, sundhedsfaglig chefkonsulent, Region Hovedstaden
 • Jesper Ottosen, praksiskonsulent på fysioterapiområdet, Region Hovedstaden 
 • Julie L.L. Kofoed, patientrepræsentant 
 • Kamilla Walther,  specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Katrina Pitt Winther, projektchef, Enhed for Patientinddragelse, Finsenscenteret
 • Karina Aga Sachse, chefkonsulent, Kompetencecenter for Patientoplevelser
 • Katrine Lyders Johansen, fysioterapeut, neurologisk afdeling , Herlev Hospital
 • Lasse Sveistrup, specialkonsulent,  Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Lena Salomon , samordningskonsulent, Bispebjerg Hospital 
 • Lisbet Rostgaard Andersen, sundhedsfaglig konsulent og risikomanager, Enhed for Patientsikkerhed og sundhedsjura, Region Hovedstaden
 • Lone Smidstrup Friis, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet
 • Louise Kambjerre Scheel, juridisk specialkonsulent, Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Louise Gudmand, patientvejleder i Region Hovedstaden
 • Marie Kristine Schultz, samordningskonsulent, Rigshospitalet 
 • Marie Smed, specialkonsulent, Center for Region Udvikling i Region Hovedstaden 
 • Mette Skat Mølholm, specialkonsulent, Enhed for Praksisoverenskomster, Region Hovedstaden
 • Michael Thamdrup, faglig koordinator, Tårnby kommune
 • Michala Jessen, specialkonsulent, Enhed for det nære sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Michelle Birknow, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
 • Nina Brünés, faglig konsulent for socialsygeplejerskerne
 • Pauline Thomsen, forløbskoordinator, Rigshospitalet
 • Pernille Olesen, Center for HR, Region Hovedstaden
 • Perle Darsø, overlæge Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Region Hovedstaden
 • Pia Hansen, Centerleder på Helsingør Rehabiliterings og træningscenter
 • Sebastian Stein, systemforvalter, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
 • Signe Maria Thorup, juridisk specialkonsulent, Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, Region Hovedstaden
 • Vibeke Malmos, patientrepræsentant.

 


Redaktør