Forløbskoordinator understøtter dit forløb hele vejen igennem

Mange afdelinger har ansat en forløbskoordinator, som koordinerer patientforløb på tværs af afdelinger og hospitaler. Læs mere om muligheden for en forløbskoordinator her.

Det kan du bruge en forløbskoordinator til 

Der findes ikke en fast ramme for, hvad en forløbskoordinator skal. Men generelt  koordinerer de patientforløb for afdelingens indlagte eller henviste patienter.

En forløbskoordinator kan være med til at sikre:

  • at du oplever sammenhæng i dit undersøgelsesforløb, hvis du undersøges og behandles på tværs af flere afdelinger
  • at du får udleveret en tidsplan over dine undersøgelser, så de foregår i hensigtsmæssig rækkefølge
  • at du får vejledning og information i forløbet og svar på dine spørgsmål
  • at du ved, hvem du kan kontakte i hele dit undersøgelsesforløb
  • at undersøgelsesforløb for kræft starter indenfor den vedtagne tid.

En forløbskoordinator er en sygeplejerske med særligt kendskab

En forløbskoordinator er uddannet sygeplejerske og har en god indsigt i, hvilke spørgsmål og bekymringer, der kan fylde, når du er ved at blive undersøgt eller behandlet for en sygdom. Forløbskoordinatorerne har også et tæt og tværgående samarbejde med andre afdelinger og hospitaler.

Hvem får tilbudt en forløbskoordinator?

Det er op til den enkelte afdeling at beslutte, om de vil tilbyde forløbskoordination i et patientforløb. Funktionen er nævnt i de såkaldte kræftpakkeforløb, som al kræftbehandling i Danmark er tilrettelagt efter. Men indholdet i kræftpakkerne er kun vejledende, og derfor kan du ikke forvente at få tilbudt en forløbskoordinator. 

Hvem er din forløbskoordinator?

Det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev, om du har mulighed for at benytte en forløbskoordinator, og hvor du kan henvende dig. Herefter kan du eller din pårørende kontakte forløbskoordinatoren. Ellers kan du forhøre dig på den afdeling, hvor du er tilknyttet, om dine muligheder.

Læs mere

Livstruende kræftsygdomme har særlige undersøgelsesforløb 

Redaktør