Tolk - rettigheder og pris

Du kan få stillet en tolk til rådighed, hvis det er nødvendigt for din undersøgelse eller behandling. Læs her, hvornår det er gratis, og hvornår du skal betale et gebyr.

Hvornår har du ret til tolkebistand?

Du har ret til tolkebistand, hvis du har brug for tolk, når du er til undersøgelse eller behandling:

 • på hospital
 • hos praktiserende læge
 • hos speciallæge

Det er lægen, der vurderer, om en tolk er nødvendig for behandlingen.

Er det gratis at få tolkebistand?

I nogle situationer er tolkebistand gratis, mens der i andre kan opkræves et gebyr. Tolkebistand er gratis hvis:

 • du har haft bopæl og registreret CPR nummer i Danmark i samlet set mindre end 3 år
 • du som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne dig eller oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber
 • du er et barn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre
 • du er forælder, der i forbindelse med behandling af et barn, har behov for tolkebistand
 • du er fra Det Tyske Mindretal i Danmark, og har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog
 • du er grønlandsk eller færøsk patient.

Hvornår og hvor meget skal du betale for tolkebistand?

Hvis du har haft bopæl og registreret CPR nummer i Danmark i samlet set mere end 3 år, opkræves gebyr for tolk, når tolken er nødvendig for behandlingen.

Gebyret opkræves for:

 • hver indlæggelse på hospital
 • hvert ambulante besøg på hospital
 • hver konsultation hos egen læge og/eller speciallæge.

Tolkning på flere måder

Tolkning kan foregå ved at:

 • en tolk deltager ved samtalen (fremmødetolkning)
 • tolkning over telefon eller via videoprogram på computer (video/teletolkning)

Se her video fra Region Syddanmark om erfaringer og fordele ved videotolkning

Takster for gebyr på tolkning

 • video-/teletolkning ved ambulant besøg på hospital, konsultation hos egen læge eller speciallæge: 191 kr.
 • fremmødetolkning ved ambulant besøg på hospital, konsultation hos egen læge eller speciallæge: 334 kr.
 • video-/teletolkning ved indlæggelse på hospital: 957 kr.
 • fremmødetolkning ved indlæggelse på hospital: 1.675 kr.

Hvis du som patient fravælger den tolk, som regionen har anvist, og medbringer en tolk efter eget valg, skal du selv afholde den fulde udgift til tolken. Dette gælder uanset, hvor længe du har haft bopæl i Danmark og uanset, om du ville være berettiget til vederlagsfri tolkebistand eller tolkebistand mod betaling af gebyr.

Klage over gebyr på tolk

Har du fået et gebyr på tolk, som du ikke er enig i, kan du klage over afgørelsen til Styrelsen for Patientklager.

Klag til Styrelsen for Patientklager her

Læs mere


Redaktør