Kræftsygdomme har særlige undersøgelsesforløb

Du bliver henvist til et særligt undersøgelsesforløb, hvis din læge vurderer, at du har nogle symptomer, der kan være tegn på kræft. Her kan du læse om, hvad et kræftpakkeforløb indebærer.

Undersøgelsesprogram uden unødig ventetid

Hvis din læge har mistanke om, at du kan have en kræftsygdom, henvises du til et særligt undersøgelsesforløb. Det kaldes også for et kræftpakkeforløb. Her gennemgår du et undersøgelsesprogram uden unødig ventetid og med en oversigt i hånden over de undersøgelser og behandlinger, der indgår i dit forløb. 

I beskrivelsen af de enkelte pakkeforløb kan du også se, hvor længe de enkelte dele af forløbet højst må tage, og hvem der har ansvaret for, at det sker. 

Sundhedsstyrelsens oversigt over pakkeforløb for forskellige former for kræft

Tidsfrister for diagnose

I alle kræftpakkeforløb er der tidsfrister for, hvor lang tid de nødvendige undersøgelser må tage for at kunne stille en diagnose. Hvis vi ikke kan overholde tidsfristerne, gælder reglerne om maksimale 30 dages ventetid til at blive undersøgt fortsat. 

Nogle sygdomme kræver endnu hurtigere behandling 

Indimellem kan vi afvige tidsfristerne. Fx kommer patienter med hudkræft lynhurtigt i behandling, mens behandling af kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation, som regel har en længere ventetid, fordi vi først skal finde den rigtige donor. 

Du får en fast kontaktperson

Kommer du i et pakkeforløb, får du tilknyttet en fast kontaktperson. Kontaktpersonen kan svare på spørgsmål om dine undersøgelser og behandling. 

Læs mere


Redaktør