Undersøgelse og behandling i udlandet – dine muligheder

​Der er særlige regler, som gør det muligt, at du kan blive undersøgt og behandlet for sygdom i udlandet og få dine udgifter refunderet. Men reglerne er komplicerede. Læs her om dine muligheder.

1. Behandling af akut sygdom i udlandet

Hvis du bliver akut syg uden for landets grænser og skal undersøges eller behandles, afhænger refusionen af dine udgifter blandt andet af i hvilket land, du opholder dig i.

Læs mere om behandling af akut sygdom i udlandet

2. Planlagt behandling i et EU-land eller i et af de lande, der har tiltrådt EØS aftalen

I nogle tilfælde har du mulighed for at få refunderet dine udgifter til planlagt behandling i et EU/EØS-land. Det gælder både behandling på hospital eller hos praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge m.v.

Læs mere om planlagt behandling i et EU/EØS land - link til dokumentet: Refusion af udgifter til planlagt behandling i et EU/EØS-land efter de danske regler.

3. Anerkendt og højt specialiseret behandling i udlandet

Et ganske lille antal patienter (ca. 50) bliver henvist af regionen til højt specialiseret behandling i udlandet, fordi det er tale om behandlinger, vi ikke kan tilbyde herhjemme. Der er følgende betingelser:

  • du skal være undersøgt eller behandlet på en hospitalsafdeling her i landet med den højeste indenlandske specialkundskab
  • afdelingen skal vurdere, at det er nødvendigt med den højt specialiserede behandling i udlandet
  • afdelingen skal indstille til Sundhedsstyrelsen, at du bør henvises
  • Sundhedsstyrelsen skal godkende henvisningen.

Kontakt eventuelt din behandlingsansvarlige læge eller en patientvejleder for at få mere information om denne mulighed.

4. Forskningsmæssig eller eksperimentel behandling ved en livstruende sygdom

Hvis vi ikke kan tilbyde relevant behandling i Danmark, kan eksperimentel behandling eller forsøgsbehandling i udlandet som led i forskning måske være en mulighed.  Ca. 10 patienter modtog i 2018 denne form for behandling i udlandet.

Læs mere om forskningsmæssig eller eksperimentel behandling

Redaktør