Almen genoptræning

Når du på hospitalet er blevet visiteret til almen genoptræning, foregår den altid i et kommunalt genoptræningstilbud. Læs her hvordan kommunen tilrettelægger din genoptræning.

Hvilken form for genoptræning

Når du visiteres til genoptræning under dit hospitalsophold, sørger afdelingen for at give din hjemkommune besked om, at du skal genoptrænes. Det sker ved elektronisk at sende din genoptræningsplan til kommunen. 

Herefter skal kommunen inden for fire dage lave en sundhedsfaglig individuel vurdering af, hvilken almen genoptræning du har brug for. Det kan være tale om genoptræning enten på basalt eller avanceret niveau i en tidsbegrænset periode.

Almen genoptræning foregår som oftest uden, at du er indlagt.

Hvordan får du besked?

Når kommunen har vurderet, hvilket alment genoptræningstilbud, der passer til dig, sender kommunen som oftest en indkaldelse til din e-Boks med besked om, hvor og hvornår din genoptræning kan finde sted. Hvis du er fritaget for digital post, bliver du kontaktet telefonisk.

Hvis du ikke vil benytte dig af tilbuddet, skal du straks kontakte afsender og aflyse aftalen.

Hvis du mod forventning ikke modtager en indkaldelse, skal du kontakte din kommune. 

Find din kommunes hovednummer

Genoptræningsgaranti inden for syv dage

Kommunen skal sikre dig start på genoptræning inden for syv dage. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen på de syv dage, vil de kontakte dig og tilbyde dig genoptræning hos privatpraktiserende fysioterapeuter, som kommunen har aftale med. Din kommune vil oplyse dig om, hvordan du gør. 

Læs mere om genoptræning

Andre kommunale tilbud

Du har også mulighed for at vælge andre kommuners genoptræningstilbud, såfremt der er plads. Men i så fald du vælger andre tilbud, er du ikke længere omfattet af genoptræningsstart inden for syv dage.

Hvis du ønsker at benytte dette tilbud, skal du kontakte kommunen hurtigst muligt.

Er der udgifter forbundet med genoptræningen?

Al almen genoptræning er gratis.

Hvem har ansvaret for almen genoptræning?

Ansvaret for den almene genoptræning ligger i din kommune. Hvis du benytter en anden fysioterapeut/klinik, ligger behandlingsansvaret her.

Kørsel og kørselstilskud til genoptræning

Hovedreglen er, at du selv må sørge for og betale transporten til og fra din genoptræning. Men der er nogle undtagelser. Du har ret til kørsel eller kørselstilskud hvis:

  • hvis du er pensionist, og din udgift er over 43 kr. (takst 1.1.2019).
  • hvis din tilstand udelukker, at du kan tage offentlige transportmidler, og din udgift er over 102 kr. (takst 1.1.2019)
  • hvis afstanden fra din bopæl er over 50 km.

Du skal søge om kørsel eller kørselstilskud til og fra din genoptræning i din kommune. 

Andre regler for kørsel og kørselstilskud, hvis du selv vælger genoptræningssted

Vær opmærksom på, at hvis du vælger et andet genoptræningssted – det være sig både et kommunalt genoptræningstilbud eller specialiseret tilbud på hospital, så får du kun kørselstilskud svarende til afstanden fra din bopæl til det sted, som kommunen visiterede dig til.

Sådan foregår et alment genoptræningsforløb i korte træk

Et genoptræningsforløb består for de flestes vedkommende af følgende:

- en startsamtale, hvor du bliver undersøgt med udgangspunkt i din genoptræningsplan fra hospitalet og dine aktuelle genoptræningsbehov. Der bliver lagt og aftalt et genoptræningsforløb. Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen.

- genoptræning af kroppens funktioner. Genoptræningen kan foregå på hold, individuelt eller som øvelser eller træning, du laver derhjemme. Genoptræningen kan foregå enten med fysioterapeut eller en ergoterapeut.

- et genoptræningsforløb afsluttes med en samtale, hvor der blandt andet lægges en plan for, hvordan du kan fastholde og fortsætte træning andre steder.

Hjælpemidler og behandlingsredskaber til genoptræning

Genoptræning kan indebære, at du skal træne hjemme med et særligt hjælpemiddel eller behandlingsredskab.  I så fald udleveres det af kommunen. 

Læs mere

Redaktør