Udskrivelse med hjemmehjælp

Når du udskrives fra hospitalet, kan det være, at du har behov for hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet. Læs her om hjemmehjælp.

Hvem beslutter, om du skal have hjemmehjælp?

Hvis din afdeling på hospitalet vurderer, at du har behov for hjemmehjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp efter udskrivelsen, kontakter de kommunen. Det sker blandt andet i kraft af en udskrivningsrapport, der fortæller kommunen, hvorfor du blev indlagt, hvordan du har det, hvad der er svært for dig, samt hvilke fremtidige aftaler du har med hospitalet. Udskrivningsrapporten vil også blive udleveret til dig.

Det er således hospitalet, der beskriver dit behov for hjemmehjælp. Men det er altid din kommune, der vurderer behovet og bevilger hjemmehjælp. Det kaldes også for at blive visiteret til hjemmehjælp.

Husk at få det hele med

Du kan downloade Patientguidens tjekliste til udskrivelse med hjemmehjælp, så du både får spurgt om det, der er vigtigt for dig og husket de ting, du har brug for.

Hent Patientguidens tjekliste til udskrivelse med sygepleje her (LINK) 

Hvis du har haft hjemmehjælp, før du blev indlagt?

Hvis du havde hjemmehjælp, før du blev indlagt på hospitalet, vil hjemmehjælpen automatisk blive genoptaget og justeret, når du udskrives fra hospitalet.

Forskellige former for hjælp

Når kommunen har vurderet dit behov for hjælp, får du et brev om afgørelsen, som vil blive sendt til din E-boks – med mindre du er fritaget for at modtage digital post. I så fald vil brevet komme med almindelig post. Af brevet fremgår det, hvilken hjemmehjælp du vil få, og hvor ofte hjemmehjælpen vil komme. Det vil også fremgå, om hjælpen er tidsbegrænset, fordi man forventer, at du kun har behov for hjælp i en kortere periode.

De opgaver, hjemmehjælpen kan hjælpe dig med, er fx hjælp til:

  • personlig pleje med hjælp til at blive vasket og få tøj på, hjælp til at spise
  • praktisk hjælp i form af rengøring, indkøb af dagligvarer eller tøjvask
  • madservice med levering af færdiglavede måltider.

Det beror altid på en individuel faglig vurdering, hvor tit og hvor længe, du har brug for hjemmepleje.

Kan du selv kontakte kommunen?

Hvis du er udskrevet fra hospitalet uden aftaler om hjemmehjælp, og du efterfølgende oplever at have behov for hjælp, kan du altid kontakte visitationen i din kommune og høre om dine muligheder.

Hvornår kommer hjemmehjælpen første gang?

Det er altid dine behov, der afgør hvor hurtigt hjemmehjælpen kommer første gang. Dog er det ikke muligt, at hjemmehjælpen kan stå klar til at modtage dig i dit hjem.

Hvis du udelukkende har brug for praktisk hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb efter udskrivelsen, giver hospitalet dig som regel telefonnummeret til visitationen, så du selv kan kontakte dem og aftale det videre forløb.

Ellers vil kommunen tage kontakt til dig, så I kan aftale, hvornår og hvordan du får besøg af hjemmehjælpen første gang.

Hvis du venter forgæves

Hvis hjemmeplejen mod forventning ikke ringer og aftaler dit første besøg eller ikke kommer som aftalt, skal du kontakte hjemmeplejen.

Find telefonnummeret til hjemmeplejen i din kommune her

Er der udgifter ved hjemmehjælp?

Når du er visiteret til hjemmehjælp, er hjælpen gratis. Men du skal betale for dine dagligvarer, hvis du har behov for hjælp til indkøb og for din mad, hvis du har behov for madservice. Der er også en vis egenbetaling for at få vasket tøj via en tøjvaskeordning. Betalingen svarer til forbrug af strøm, vand og sæbe.

Hvis du fortsat har brug for hjemmehjælp

Hvis dit behov for hjælp viser sig at være længerevarende, vil en visitator fra kommunen kontakte dig og aftale et møde med dig i dit hjem. På mødet vil I drøfte din situation og hvilke muligheder, du har for at få din hverdag til at fungere bedst muligt. Du er altid velkommen til at invitere en pårørende med til møder med hjemmeplejen.

Tvivl om hvad du kan klare, afklares i et særligt forløb

Hvis du ikke tidligere har haft hjælp i hjemmet, eller hvis der på sigt er tvivl om, hvor meget du vil kunne klare selv, når du kommer hjem, vil du blive tilbudt et rehabiliteringsforløb.

Rehabiliteringsforløbet er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode. Her planlægger du i fællesskab med en sundhedsfaglig medarbejder fra kommunen, hvordan du bedst muligt kan forbedre din funktionsevne for at blive helt eller delvist selvhjulpen i hverdagen og dermed nedsætte dit behov for hjælp eller blive uafhængig af kommunens hjælp.

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp

Når du bliver visiteret til hjemmehjælp, kan du kan vælge mellem de leverandører af hjemmehjælp, der er godkendt i din kommune.

Find din kommunes leverandører her

Alternativt kan Visitationen i din kommune oplyse dig om dine muligheder.

Du kan senere ændre dit valg, hvis du ønsker at modtage hjælp fra en anden godkendt hjemmehjælps leverandør.

Klippekort til ekstra hjælp

Langt de fleste kommuner har en klippekortsordning, der giver mulighed for, at de svageste ældre kan få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Kommunerne vælger selv kriterierne for, hvem de vil tilbyde klippekortsordningen. Den gives oftest til personer, der i forvejen modtager meget hjemmehjælp.

Får du ordningen tilbudt, vælger du selv, hvad den ekstra times hjælp skal bruges til. Du kan samle "klippene" sammen, så der f.eks. kan bruges længere tid til en grundig rengøring af ting, der ikke i forvejen er afsat hjælp til. Det kan også være hjælp til at komme på en indkøbstur eller blot at sidde og få en hyggelig snak med din hjemmehjælper.

Læs mere

Redaktør