​​​​​​​​​​

Forskning

​Vi forsker blandt andet i klinisk afprøvning af medicin til hjertepatienter.  
Gennem forskning skabes ny nødvendig viden, som udvikler den faglige kvalitet i patientbehandlingen. ​

​I Forskningsenheden er vi to hjertesygeplejersker med mere end 15 års erfaring i pleje og behandling af hjertepatienter samt en projektansvarlig overlæge. 
 
Vores forskning drejer sig primært om klinisk afprøvning af ny medicin til hjertepatienter eller brug af kendt medicin på nye indikationer, f.eks.  forhøjet kolesterol, uregelmæssig hjerterytme, blodprop i ben og lunger samt åreforkalkning i hjertet.

Forsøgspersoner er derfor nødvendige for, at vi kan opnå denne nye og værdifulde viden.

Alle vores projekter er godkendt af Den Nationale Videnskabsetiske Komité og Lægemiddelstyrelsen.  

Deltagelse i projekt

Under indlæggelsen vil du kunne blive kontaktet af en projektsygeplejerske, som vil informere dig om det projekt, som vi kan tilbyde dig. Ambulante patienter kan blive kontaktet telefonisk.

Information

Du vil modtage både mundtlig og skriftlig information om det projekt, du eventuelt kan deltage i.
Inden du beslutter dig for, om du vil deltage, kan du igen få mulighed for at stille spørgsmål til det projektansvarlige personale og du kan drøfte din deltagelse med en pårørende. Det vil altid være frivilligt at deltage.

Opfølgende besøg

Ved deltagelse i et studie(forsøg) vil der være nogle opfølgende besøg, som alle er ambulante. De opfølgende besøg vil primært være hos en af de kardiologiske sygeplejersker, men der vil altid være mulighed for at tilkalde en læge.

Overvejer du at blive forsøgsperson, anbefaler vi dig  at læse brochuren ”Før du beslutter dig”​ fra Den Nationale Videnskabsetiske Komité. 

Mere om vores forskning

Læs mere om afdelingens forskningsaktiviteter og -projekter i forskningsregistreringssystemet PUR​​​E.​​ ​​

Kontakt​

Sygeplejersker
Pia Hadsun
Helle Hempel

Telefon: 38 62 85 22
Telefontid: Mandag - fredag k​l. 08:00 - 15:00

Fax: 38 62 86 27
Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder navn, CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold.​

Redaktør