Kirurgisk behandling

​Polypper 

Hvis der ved forebyggende koloskopi findes polypper, bør disse fjernes, uanset størrelse. Karcinomer kan have en diameter på få mm. 

Ved kolorektalcancer i en HNPCC familie 

Hvis der ved forebyggende koloskopi findes kolorektalcancer, bør patienten tilrådes kolektomi og ileorektal anastomose (sammensyning af tyndtarm og endetarm), når de tilhører en kendt HNPCC familie. 

Er det overvejende sandsynligt, at en patient med kolorektalcancer tilhører en HNPCC-familie, bør man ligeledes overveje kolektomi, også selvom familien ikke er færdigudredt. Beslutningen er afhængig af familiens stamtræ, patientens fysik og holdning. 

Evt hysterectomi og oophorectomi kan overvejes hos kvinder, der ikke har ønske om flere børn. 

Histopatologi 

IHC (immmunohistokemisk analyse for MMR-proteiner) er en hurtig og billig analyse, der efterhånden er implementeret på de fleste patologiske afdelinger. Manglende ekspression af et eller flere MMR-proteiner kan skyldes en tilgrundliggende MMR-mutation eller ændringer lokalt i tumorvæv. Ved manglende ekspression af et eller flere MMR-proteiner bør patienten henvises til genetisk udredning. 

Der er god overensstemmelse mellem IHC og mikrosatellit instabilitet analyser. HNPCC-tumorer udviser ofte mikrosatellit instabilitet ( > 90% i Lynch-familier sammenlignet med omkring 15% af sporadiske kolorektalcancer) og deres respons på adjuverende kemobehandling med 5-FU er fortsat uafklaret. 

I fremtiden vil den histopatologiske vurdering af tumoren formentlig få større betydning i beslutningsprocessen omkring valget af operationsmetode hos den enkelte person. Specielt vil formentlig indførelse af rutinemæssig IHC eller Mikrosatellit-analyser indgå som en betydende faktor.

Redaktør