Oversigt over seniorforskere

​​

​Klinisk Forskningscenters seniorforskere udvikler deres egen forskning og vejleder de studerende, der er tilknyttet deres forskningsområde. 

Andersen, Ove
Forskningschef og seniorforsker i HIV, inflammation, lipodystrofi og biomarkører. Forskningschef, cand.med., ph.d., speciallæge i internmedicin og infektionsmedicin. 
Seniorforsker i klinisk biomekanik samt optimeret medicinsk patientforløb, Ph.D., cand.scient. i idræt og humanfysiologi (idrætsfysiolog), fysioterapeut 
Seniorforsker, Magister, Molekylær Biolog 
Seniorforsker i hepatitis C, Professor, leder af Copenhagen Hepatitis C Programme (CO-HEP) 
Seniorforsker i HIV, inflammation, biomarkører og suPAR, Laboratorieforskningsleder, cand.mag./scient. i biokemi med speciale i molekylær biologi 
Post Doc, Seniorforsker i hepatitis C, Copenhagen Hepatitis C Programme (CO-HEP) 
Seniorforsker i diabetes og lipodystrofi, Dr.med., Amager Hospital 
Seniorforsker i statistik, Leder af statistikfunktionen 
Mail: steen.ladelund.01@regionh.dk
Seniorforsker i colon cancer, Professor, overlæge 
​Seniorforsker i statistik, Ph.d., cand.scient. i statistik 
Redaktør