​Klinisk Forskningscenter, 
afsnit 056 
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Telefon: 38 62 33 08