Kort om Klinisk Forskningscenter

​Læs her om, hvad vi arbejder med i Klinisk Forskningscenter.

Vi forsker for lighed i sundhed med fokus på ældre og socialt udsatte samt i at forebygge kroniske sygdomme og co-morbiditet. 

Vores ekspertområder er virologi, inflammation, biologisk aldring og implementering af forskningsresultater. 

Vi arbejder tværsektorielt med bl.a. kommuner, erhvervsliv og praktiserende læger om at udvikle kliniske og multidisciplinære målemetoder inden for risikoidentifikation.

Målemetoderne kan være biomarkører og psykiske og fysiske mål for funktionsniveau med fokus på borgerens behov og ressourcer.  

Vores opgave spænder fra at designe kliniske studier og uddanne nye forskere til at samle og formidle evidensbaseret viden til beslutningstagere og fagfæller via videnskabelige tidsskrifter. Vores endelige mål er at implementere og udvikle praksis.
Redaktør