​​​​​​​​​​​​​​

Observationsafsnittet, OA

​Vi modtager patienter fra Akutklinikken til observation og indlæggelse i kort tid.   

​Indlæggelse​

Du vil være indlagt i Observationsafsnittet​ OA i kort tid, dvs. 1-2 døgn.
Hvis du fortsat har behov for indlæggelse efter dette, vil du blive indlagt i et sengeafsnit i Medicinsk Afdeling.
 
Inden for det første døgn bliver du undersøgt af en speciallæge, som tager stilling til dit fortsatte behov for behandling. Lægen tager også stilling til, om du fortsat har behov for at være indlagt eller om du har behov for at komme til kontrol her eller evt. hos din egen læge.

Når du bliver indlagt, får du udleveret informationsarket ”Velkommen til Observationsafsnittet” med forskellige praktiske informationer.

Kon​taktpersoner

Når du bliver indlagt, får du en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske. Kontaktlægen er ansvarlig for din indlæggelse. Din kontaktsygeplejerske har ansvar for din pleje og er ansvarlig for at tilrettelægge din sygepleje og koordinere dit indlæggelsesforløb.

Når du udskrives

Hvis du skal have medicin, får du udleveret en medicinliste og vi sender en recept direkte til apoteket. Vi sender et udskrivningsbrev (epikrise) til din egen læge, medmindre du har modsat dig dette. Du kan ​efter ca. 14 dage læse udskrivningsbrevet og laboratoriesvar på sundhed.dk.​​

​Journal fra sygehus (e-journal)

Informationer i ”Min e-journal” vises ca. 14 dage efter, du er blevet udskrevet.
Du har adgang til at se et udsnit af dine journaloplysninger fra offentlige sygehuse bl.a. behandlinger, diagnoser og notater siden 2000 og frem. Adgangen er personlig,​ og du har derfor ikke adgang til dine børns eller pårørendes data. 

Kontakt ​

​Du er velkommen til at kontakte Observationsafsnittet, OA. 

Se Observationsafsnittet, OAs kontaktoplysninger​.​

Redaktør