​​

Kontakt ledere i afdelingen

​Her finder du kontaktinformationer på ledere i Røntgenafdelingen.​

Afsnitsledelse, Amager Hospital 

​​​Personfølsomme henvendelser
Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post. Læs mere om sikker digital post p​å borger.dk​


Røntgen​afdelingen hører under Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed på Hvidovre Hospital. Se enhedsledelsen i Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed​.Redaktør