​​

Hvis du er syg

Her kan du læse om, hvordan det foregår, når du er syg og kommer til Akutklinikken.

Akut syg​​

​Hvis du er akut syg og har behov for behandling med det samme, vil du blive henvist til en undersøgelsesstue. 

På undersøgelsesstuen vil en sygeplejerske eller en læge tage relevante undersøgelser (blodprøver, hjertekardiogram eller bestille røntgenundersøgelse) for at finde ud af, hvad du fejler, så du kan få behandling så hurtigt som muligt. 

Hvis du kan vente med behandling, bliver du henvist til vores venteværelse.

Observation e​​ller indlæggelse

Hvis du har behov for observation eller indlæggelse, vil du blive indlagt i vores Observationsafsnit​​ eller i et sengeafsnit i Medicinsk Afdeling.

Hvis du har behov for indlæggelse på et af de øvrige af regionens hospitaler, sørger vi for,​ at du bliver overflyttet.

Ambulant​ kontrol

Hvis du skal til ambulant kontrol, sørger vi for at du får en tid med hjem med det samme eller vi sørger for at henvise dig til dette. Dit kontrolbesøg er afhængig af, hvad du fejler og hvor du bor.

Redaktør