​​

Hvis du er kommet til skade

Hvis du er kommet til skade, bliver du henvist til Akutklinikkens skadeafsnit. 

Skadeafsnittet er oprettet som et fast track: et team, der skal sikre hurtig behandling af småskader.​

Behan​​dling​​

Patienterne, som henvises til skadeafsnittet, er patienter med forvridninger, brud, sår og mindre alvorlig sygdom.

Teamet i skadeafsnittet består af en læge, behandlersygeplejerske og en sekretær.
Vi tilstræber, at du har den samme behandler under din behandling i skadeafsnittet. ​

Når din behandling er færdig, får du en skadeseddel med, hvor du kan læse om din undersøgelse, behandling og eventuel videre ambulant kontrol. ​​

Print din skad​​eseddel

Patienter over 18 år har mulighed for at se og printe egen skadeseddel efter ca. 14 dage i din E-journal på sundhed.dk.​​

Ambulant ko​ntrol

Hvis du skal til ambulant kontrol, sørger vi for at henvise dig til dette. 
Din ambulante kontrol er afhængig af, hvad du fejler, og hvor du bor.​​​
Redaktør