Ventetid

​​​Vi tilser patienterne ud fra behovet for behandling. Derfor bliver vores patienter ikke altid tilset i den rækkefølge, de er ankommet.
​​Der kan være ventetid for dig i Akutklinikken, fordi vi tilser patienterne ud fra deres behov for behandling. Derfor bliver vores patienter ikke altid behandlet i den rækkefølge, de er kommet.​ Dette gælder også, hvis du er henvist fra egen læge eller 1813.​

Du vil kunne opleve ventetid af flere grunde:​
  • Læger og sygeplejersker er optaget af at behandle alvorligt syge eller tilskadekomne patienter
  • Der er ​​spidsbelastning af ​​mange patienter inden for kort tid
  • Der er ventetid på svar fra diverse prøver og undersøgelser​​​
​ ​
Redaktør