Specialeansvarlig overlæge
Hongmei Duan

Telefon: 38 62 82 00
Afdelingssygeplejerske

Annette Kjær Mørck
Telefon: 38 62 82 33
Mail: anette.kjaer.moerck@regionh.dk