​​​​​​

Barnet i midten

​Gennem et fokuseret bro-byg-projekt har børneergoterapeuterne Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling​ øget deres kompetencer, viden og ikke mindst dannet netværk til fordel for de mindste patienter på hospitalet.

Projektet hedder Barnet i midten handler netop om de alleryngste børn, der har svært ved at komme i gang med at die hos mor. 

Nogle familier har svær​t ved at komme godt i gang med at amningen og har derfor brug for lidt ekstra hjælp og støtte. Enkelte af disse bliver indlagt på Hvidovre hospital i en kort periode,hvis der er lægefaglig bekymring for barnets trivsel og kan her også blive set af en af vores ergoterapeuter.

Ergoterapeuterne på Amager og Hvidovre Hospital har stor interesse og kompetencer indenfor netop dette i et tæt samarbejde med andre tværfaglige samarbejds​partnere på hospitalet og nogle gange i et videre forløb hos vores kolleger i kommunen.

Samarbejde og netværk

Projektet er medfinansieret af Region Hovedstadens Bro byg – pulje, der støtter tværsektorielle projekter, så overgangene mellem hjem, kommune og hospital er så god som mulig. Formålet med projektet er at have Barnet i midten gennem vidensdele, styrke kompetencer og danne netværk med eksterne samarbejdspartner i kommunerne.

Ergoterapeuter fra Region hovedstadens hospitaler og de omkringliggende kommuner fra Hvidovre Hospital har deltaget i projektet.

"Det er som om, man er blevet en stor familie" 
Pernille, børneergoterapeut Høje Taastrup Kommune

Undervisningen

Projektet er afholdt som et kursus, der har løbet over 3 praktiske dage suppleret med online-møder for at udbygge netværket og støtte til at afprøve den nye viden i praksis. Vi har blandt andet studeret og vendt videocases fra vores besøg i “virkeligheden" hos og med de nye familier.

Undervisningen blev faciliteret af en kompetent og erfaren ergoterapeut, der som den eneste ergoterapeut i Danmark er IBCLC-certificeret og således har bevis på særlige kompetencer omkring amning.​

Resultater

Projektet har genereret, at familier der fortsat har behov for hjælp, når de bliver udskrevet fra hospitalet, bliver tilbudt et forløb hos en ergoterapeut i deres egen kommune.

​"Nu ved jeg mere om, hvad der er vigtigst at få beskrevet og videregivet om barnets amning til mine kolleger i kommunen, så der ikke opstår "et slip" mellem vores to sektorer."
Stine, børneergoterapeut på Hvidovre Hospital


Redaktør