​​​

Giv den gas og vær åben!

Louis har været i klinisk undervisning i Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling

Åbent sind før klinisk undervisning

​27-årige Louis startede sine 10 ugers kliniske undervisning i afdelingen i slutningen af 2021. Han læser til fysioterapeut på Københavns Professionshøjskole og på daværende tidspunkt i gang med 6. semester. For Louis var der ikke gjort de store tanker om indholdet i forløbet på afdelingen på forhånd, men han mødte ind med åbent sind og lyst til at lære.

”Lige til det her praktikforløb, der havde jeg ikke gjort mig de store tanker, fordi jeg prøvede det også på 5. semester ift. hospital. Jeg har nok ikke tænkt andet, end at jeg bare skulle se en masse og være åben for nye udfordringer. Og bare tage det med et smil og så se, hvordan det går. Være god til at spørge og ikke være bange for også at spørge andre end mine kliniske undervisere om ting og sager.”

Mens Louis tidligere har haft klinisk undervisning i en kommune, byttede han sig denne gang til en plads i Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling. Som terapeut på hospitalet ser man typisk kun patienterne i korte forløb, og der er derfor stor udskiftning i de patienter, man møder. Det stiller krav til terapeuternes omstillingsparathed og evner til at tilpasse tilgange efter de mange forskellige patienter, og de krav ville Louis gerne blive skarpere på.​

”Jeg har været meget i kommunen før, og det har været dødkedeligt, fordi jeg har haft to patienter på otte uger, og så det bliver meget nørdet. Jeg kan bedre lide, at man har mange patienter igennem, og så får lidt mere bred viden. I stedet for at vide meget om lidt, så vil jeg hellere vide lidt om meget. Jeg fandt ud af på 5. semester, at det var hospital, jeg gerne ville være på, og derfor byttede jeg mig faktisk også til denne her.”

Uforudsigelighed er del af hverdagen

Arbejdsdagen kan være uforudsigelig, og man skal som terapeut samarbejde med mange forskellige fagligheder i løbet af arbejdsdagen. Det kræver omstillingsparathed, og man skal derfor kunne trives i omskifteligheden. Det passede Louis godt, men er noget, man skal være forberedt på.

”Jeg har altid godt kunne lide, at tingene ikke altid går som man planlægger. At man skal være hurtig til at kunne omstille sig. Det synes jeg altid har været fedt, så det passer jo bare helt perfekt til mig. Vi har haft mange patienter og haft mange forskellige problemstillinger, og det er super fedt.”

”Og så det her med at samarbejde tværfagligt. Det skal man virkelig også på en afdeling og kunne snakke med alle specialegrupper.”

For Louis var det 10 meget lærerige uger, hvor åbenhed for de udfordringer der kom, og mod til at prøve sig selv af, var nøgleord.

”Jeg synes, at jeg har lært rigtig meget på de her 10 uger og synes, at det har været rigtig godt herude. Faktisk så godt, at jeg også har søgt herud på 7. semester og har fået det.”

​Giv gas og vær åben

Som studerende i afdelingen får du rig mulighed for at prøve dig selv og dine kompetencer af. Selvom det kan være angstprovokerende de første gange, lærer man ifølge Louis hurtigt, når først man bliver kastet ud i opgaverne.

​”Det jeg tror, at jeg vil give videre til andre studerende er, at de skal give den gas og så være åbne for det hele. Fordi, at selvom det virker lidt angstprovokerende i starten og man tænker, at det ved jeg intet om, så lærer man det hurtigt, når man bliver kastet ud i det”, slutter han.

Redaktør