Kontakt afsnittet

​Her finder du afsnittets hovednummer og øvrige kontaktoplysninger. ​

​Geriatrisk sengeafsnit G
Opgang 5, 1. sal
Amager Hospital
Italiensvej​ 1
2300 København S​

Telefon: ​38 62 82 44

Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post.
Læs mere om sikker digital post p​å borger.dk

Skriv til os med sikker digital post​ (login med NemID)

Øvrige henvendelser

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du skrive til: geriatri.amager-hospital@regionh.dk


Redaktør