Praktiske informationer

​Her kan du læse om besøgstid og forespørgsler om indlagte patienter i Geriatrisk Afsnit. 

​Besøgstid

Vi har fri besøgstid i sengeafsnittet. 


Vi beder dig og dine pårørende om altid at tage hensyn til de øvrige patienter.

Vi beder også om at der tages hensyn til stuegang og lægesam​taler. Derfor kan pårørende og patienter blive bedt om at vente uden for patientstuerne.

Forespørgelse til indlagte patienter

Forespørgelse om sygeplejefaglig og behandlingsmæssige planer besvares bedst i dagtiden fra kl. 8:00-15:00. 

Vi gør opmærksom på, at vi er underlagt loven om tavshedspligt, og at vi derfor skal have samtykke for at informere og give oplysninger om indlagte patienter.
Redaktør