Geriatrisk Afsnit G - kort fortalt

​Geriatrisk Afsnit G består af et ambulatorium og et sengeafsnit. 

Sengeafsnittet

Sengeafsnittet har plads til 22​ indlagte patienter med komplekse, akutte geriatriske problemstillinger.

Vi undersøger, vurderer, behandler ældre medicinske patienter. Formålet med indlæggelse på Geriatrisk Afsnit G er udover at udrede og behandle, at fastholde eller forbedre den ældres funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Det sker ved et tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, plejepersonale, fysio​- og ergoterapeuter


Personalet i afsnittet arbejder tæt sammen kommunerne, da der ofte er behov for hjemmepleje og/eller genoptræning efter udskrivelsen.

På afsnittet er der ansat speciallæger i geriatri, yngre læger i uddannelsesforløb, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter.

Herudover er afsnittet uddannelsessted for sygeplejerskestuderende, fysioterapeutstuderende og social- og sundhedsassistentelever.

​Geriatrisk Ambulatorium​

I Geriatrisk Ambulatorium har vi særlig ekspertise i at undersøge og behandle ældre menneskers sygdomme. Vi tilbyder undersøgelse af aldersrelaterede sygdomme, herunder faldudredning og opfølgning efter indlæggelse i Geriatrisk Afsnit.

Sammen med dig vil vi forsøge at tilrettelægge forløbet så det passer til dig og dine ressourcer. 

Du kan blive henvist hertil fra din egen læge, fra andre hospitalsafdelinger eller fra andre hospitaler.​
Redaktør