​​​​​​​

Eksterne forskningsprojekter og særaftaler

Her finder du oplysninger om projekter og studier, der indebærer analyser og/eller blodprøvetagning på Klinisk Biokemisk Afdeling.​

Klinisk Biokemisk Afdeling ønsker at støtte kliniske afprøvninger og andre projekter som en naturlig del af afdelingens aktiviteter.

Kliniske afprøvninger

Ved en klinisk afprøvning inden for den kliniske lægemiddelvurdering forstås en undersøgelse, der har til hensigt på systematisk vis at frembringe eller efterprøve viden vedrørende lægemidlers kliniske effekt og/eller bivirkninger (farmakodynamik) samt undersøgelser af lægemidlers skæbne i organismen (farmakokinetik).

Kliniske projekter

Ved et klinisk projekt inden for den kliniske biokemi forstås en undersøgelse, der har til formål at frembringe oplysninger om biokemiske processer hos raske og syge mennesker med henblik på en forbedret diagnostik og monitorering samt en bedre forståelse for sygdomme.

Særaftaler

I forbindelser med kliniske afprøvninger og projekter skal der altid oprettes en særaftale. Ved en særaftale forstås en aftale indgået mellem Klinisk Biokemisk Afdeling og andre, angående speciel prøvetagning, prøvebehandling og analysering samt svarafgivelse inden for en begrænset periode.

Der opkræves startgebyr og dækning af udgifter udover vanligt analysearbejde. ​

​Inden der oprettes en særaft​ale kræves der fra projektlederen:

  • ​Projektbeskrivelse (protokol)

  • Oplysning om projektperiode (start/slut)

  • Antal patienter

  • Oplysninger om kontaktperson

  • Detaljeret beskrivelse af hvordan prøver skal behandles

Kontakt

Hvis du ønsker en særaftale, eller hvis du har brug for hjælp til din forskning, kan du skrive til os:

​Skriv om kliniske projekter og/eller særaftaler


Redaktør