​​​​​​​

Hovedforskningsområder

Professor og overlæge, ph.d. Henrik Løvendahl Jørgensen har det overordnede ansvar for afdelingens forskning og udvikling. Afdelingens akademikere deltager alle i forskning og udvikling. De bistås af et forskningsteam af bioanalytikere.

Vi foretager u​ndersøgelser af: 

  • Avanceret lipidomsætning og genetik ved diabetes og fedme

  • Blodprøvesvar anvendt til epidemiologisk forskning

  • Biomarkører ved akutte patienter

  • Fertilitet og prænatal diagnostik

  • Optimal brug af laboratorieanalyser

System medicin (systembiologi) og biologiske​ netværksstrukturer

Der arbejdes med integreret analyse af biologiske data (biokemiske, genetiske, epidemiologiske) til at definere og konstruere de netværk af biologiske processer, der ligger bag sygdomsprocesser. Der anvendes og udvikles avancerede softwareprogrammer til at analysere og validere forskellige medicinske modeller.

Hovedområdet er det metaboliske syndrom og tilhørende tilstande, men metoderne er universelle og vil også blive brugt i andre projekter. Der anvendes de store befolkningsundersøgelser og sygdomsspecifikke populationer med tilhørende biobanker samt studier i cellekulturer. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Professor, overlæge, ph.d.
Henrik Løvendahl Jørgensen
Telefon: 38 62 07 28
Mail: henrik.loevendahl.joergensen.01@regionh.dk

Redaktør