Hovedforskningsområder

​​Ledende overlæge, dr. med. Lise Bath​um har det overordnede ansvar for afdelingens forskning og udvikling. Afdelingens akademikere deltager alle i forskning og udvikling. De bistås af et forskningsteam af bioanalytikere.

​​​​

​Reproduktionsmedicin

Vi foretager u​ndersøgelser af: 
  • Opståen og udvikling af svangerskabsforgiftning
  • Moderkage-funktionens betydning for fostrets vækst og trivsel
  • hCGβ og PAPP-A hos gravide kvinder ved risikovurdering for trisomi hos fostret 
  • Risikofri fosterdiagnostik af Downs syndrom

System medicin (systembiologi) og biologiske netværksstrukturer

Der arbejdes med integreret analyse af biologiske data (biokemiske, genetiske, epidemiologiske) til at definere og konstruere de netværk af biologiske processer, der ligger bag sygdomsprocesser. Der anvendes og udvikles avancerede software programmer til at analysere og validere forskellige medicinske modeller.

Hovedområdet er det metaboliske syndrom og tilhørende tilstande, men metoderne er universelle og vil også blive brugt i andre projekter. Der anvendes de store befolkningsundersøgelser og sygdomsspecifikke populationer med tilhørende biobanker, samt studier i cellekulturer.​


Redaktør