​​​​​​​Ventearealet i Prøvetagningsambulatoriet på Hvidovre Hospital​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Klinisk Biokemisk Afdeling - kort fortalt

Klinisk Biokemisk Afdeling har to laboratorieafsnit: et stort afsnit på Hvidovre Hospital og et mindre ​på Amager Hospital. Derudover har afdelingen tre prøvetagningsambulatorier: et stort på både Amager og Hvidovre Hospital og et mindre ambulatorie på Hovedvejen 91 (Glostrup). ​Den samlede afdeling har fælles ledelse.

I Klinisk Biokemisk Afdeling tager vi blodprøver på børn og voksne, både på hospitalets indlagte og ambulante patienter og på praktiserende lægers patienter. Sengeafdelingerne betjenes hele døgnet, mens blodprøvetagningsambulatorierne er åbent i dagarbejdstiden.

Vi servicerer ligeledes Psykiatrisk Center på Amager og Psykiatrisk Center på Hvidovre Hospital, hvor vi tager blodprøver og EKG'er.

Medarbejdere

Afdelingen beskæftiger bioanalytikere, biokemikere, laboranter, læger, sekretærer, sosu-assistenter og til udvalgte opgaver desuden medicinstuderende og bioanalytikerstuderende på timelønsbasis.

​Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsklima til gavn for medarbejderne og ikke mindst til gavn for patienterne, som altid er vores hovedfokus.

Analyser

Blodprøver og andet prøvemateriale (f.eks. urinprøver) bringes til afdelingens analyseafsnit, hvor prøverne bliver analyseret for forskellige komponenter, afhængig af lægernes bestillinger.

De seneste år er analyserepertoiret udvidet med en række specialanalyser blandt andet inden for det molekylærgenetiske område.

Alle bestillinger foregår elektronisk via regionens fælles laboratorie-IT-system (Labka II), som også sørger for, at analyseresultaterne kommer tilbage til lægerne og bliver registreret i patientens journal. Labka II og den moderne apparaturpark er med til at sikre god kvalitet og sikkerhed for patienterne.​

​​Afdelingens læger rådgiver med tolkning af svar og rekvirering af analyser.​

Forskning og udvi​kling

Som leverandør af biokemisk service på et Universitetshospital, er afdelingen forpligtet til at være på udviklingsmæssig forkant. Forskning er derfor en naturlig og nødvendig del af afdelingens drift, hvor man søger at opnå en tæt kobling mellem rutinearbejdet, udviklingen og forskningen.

Afdelingens egen forskning ligger inden for avanceret lipidomsætning og genetik ved diabetes og fedme, blodprøvesvar anvendt til epidemiologisk forskning, biomarkører ved akutte patienter, fertilitet og prænatal diagnostik samt optimal brug af laboratorieanalyser. Herudover understøtter vi forskningen på hospitalets kliniske afdelinger.

Ydermere er vi med til at uddanne bioanalytikere og læger i speciallægeuddannelse inden for klinisk biokemi, ligesom vi underviser klinikerne i brug af POCT-udstyr og blodprøvetagning.​

Redaktør