​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Speciallægeuddannelsen

​Læs om uddannelsen til speciallæge i klinisk biokemi på Hvidovre Hospital. 

​Den faglige profil på Klinisk Biokemisk Afdeling

Vi lægger stor vægt på, at den uddannelsessøgende læge har et gå-på-mod og er initiativrig mhp. udvikling, forskning og i den daglige drift. Afdelingen ønsker at give den uddannelsessøgende læge en bred klinisk biokemisk uddannelse, der omfatter forskning med kliniske problemstillinger og klinisk biokemisk indgangsvinkel til daglige kliniske problemstillinger. 

Arbejdsopgaverne består i:

  • arbejde med daglige problemstillinger fra rutinelaboratoriet
  • rådgivende funktion og problemløser i vagten
  • udvikling af nye analyser
  • undervisning af klinikere i optimal anvendelse og tolkning af analyser
  • deltagelse i forskning på afdelingen
  • undervisning af bioanalytikere, medicinstuderende og andet sundhedspersonale.

Uddannelsesstillinger

Afdelingen er medansvarlig for uddannelse af speciallæger i klinisk biokemi. Afdelingen har 2 uddannelsesstillinger, 1 introduktionsstilling og 1 hoveduddannelsesstilling.​

Introduktionsstilling
I det 1-årige forløb vil den yngre læge blive introduceret til problemstillingerne inden for specialet Klinisk Biokemi samt have muligheden for at få et indblik i afdelingens forskningsemner. Introduktionsstillingen er adgangsgivende til et videreforløb i en hoveduddannelsesstilling. Arbejdsopgaverne er beskrevet i den faglige profil.

Hoveduddannelsesstilling
Hoveduddannelsen varer 4 år og fordeler sig således med et 2-årig ansættelsesforløb på Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Hvidovre efterfulgt af ½ års ansættelse på en klinisk afdeling (evt. medicinsk afdeling på Hvidovre Hospital). Forløbet afsluttes med 1½ års ansættelse på en anden Klinisk Biokemisk Afdeling. 
Arbejdsopgaverne er beskrevet i den faglige profil.

Har du interesse eller er i tvivl, om hvilket speciale du skal vælge, er du velkommen til at kontakte afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge mhp. en vejledersamtale. Kontaktoplysninger ses nedenfor.
Du kan også læse om specialet klinisk biokemisk​ faglige profil i øvre højre hjørne.​​

​​Kontakt

Overlæge, dr. Med.
Henrik Løvendahl Jørgensen
Telefon: 2618 7497
henrik.loevendahl.joergensen.01@regionh.dk

Redaktør