Familiær Middelhavsfeber

​​​​​​

​Ind​​​ikation 

Mistanke om Familiær Middelhavsfeber (FMF​)​

Bagg​​rund 

Familiær middelhavsfeber er en autosomalt recessiv nedarvet sygdom, der især forekommer hos personer med oprindelse fra middelhavsområdet (tyrkere, armeni​ere, arabere og sefardiske jøder). Sygdommen viser sig typisk ved gentagne anfald af feber, mavesmerter, ledsmerter samt evt. brystsmerter. Ubehandlet kan familiær middelhavsfeber på sigt føre til sekundær amyloidose.

Sygdommen skyldes mutationer i genet MEFV, som koder for proteinet pyrin, der er involveret i det inflammatoriske respons.

Det er mutationer i MEFV-genet, der testes for i analysen.

Udredni​ng

Analysepri​​ncip

Mutationer i MEFV genet ​påvises vha. sekventering

MEFV-genet består af i alt 10 exons. De hyppigst forekomne mutationer relateret til FMF er dog begrænset til exon 2 , 3, 5 og 10, hvorfor denne mutationsanalyse inkluderer fuld sekventering af disse 4 exons.

Fortolkning ved f​​undne mutationer

Da FMF nedarves recessivt, skal mutationer i MEFV-genet forekomme biallelt, enten som homozygot eller som såkaldt compound heterozygot (det vil sige forskellige mutationer på hver allel), for at disponere for sygdommen. Analysen kan dog ikke endeligt afgøre om identificerede heterozygote mutationer sidder på hvert sit allel og dermed er sygdomsfremkaldende.

​Analysen tester for de 12 hyppigst forekomne mutationer i MEFV-genet: exon 2 (E148Q), exon 3 (P369S), exon 5 (F479L) og exon 10 (M680I (G/C,A), I692del, M694V, M694I, K695R, V726A, A744S, R761H), som dækker mere end 75% af identificerede mutationer i genet. Da exon 2, 3, 5 og 10 alle bliver fuldt sekventeret vil eventuelle nye mutationer i disse 4 exons endvidere kunne detekteres.

Manglende fund af mutationer ved denne analyse udelukker ikke andre mere sjældne mutationer i de øvrige dele af MEFV-genet, som kan udløse FMF, hvorfor gentesten altid skal sammenholdes med patientens symptomer.

Kvalitetskon​​​trol

Laboratoriet er tilmeldt kvalitetssikringsprogram for molekylærbiologi hos DEKS (Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Sygehuslaboratorier).

Rekv​​isition

I Region Hovedstaden bestilles analysen i Labka II under koden DNAMEFV (Region. Hovedstaden). Udenfor Region Hovedstaden bestilles analysen via rekvisitionsseddel, der findes i øvre højre hjørne.

Prøv​​emateriale 

EDTA blod – minimum 2 milliliter.

Holdbarh​ed

4 dage ved stuetemperatur, 7 dage ved 4 grader.

Forsende​​lse

Almindelig prøveforsendelse. Ikke op til weekend og helligdage.

Svart​​id

Op til 2 måned.

IUP​​AC kode 

NPU19135.

Refere​​ncer

​French FMF Consortium. Nat. Genet 1997; 17(1), 25-31. A candidate gene for Familial Mediterranean Fever.

 
Bernot A. Hum. Mol. Genet 1998; 7(8), 1317-1325. Non-founder mutations in the MEFV gene establish this gene as the cause of Familial Mediterranean Fever (FMF).

 
Valérie Delague. Clinical Testing 2004; 8(1): 65-69, Reverse Hybridization vs. Sequencing in the Molecular Diagnosos of Familial Mediterranean Fever.

28/10-2009 RGR ​
Redaktør