SharePoint
Kommunikationsmedsmedarbejder Maria Schouboe Sloth
Maria Schouboe Sloth​
Presse og nyheder
Telefon: ​29 42 41 82
Mail: eva.maria.schouboe.sloth@regionh.dk

KOmmunikationsmedarbejder Annette Laustten
Annette L​austen ​​
Presse, nyhed​er og sociale medier
Telefon: 29​ 65 ​28 63​
Mail: annette.lausten.01@regionh.dk

Videojournalist Jesper Rud Jager
Jesper Rud Jager ​
Foto og video
Telefon: 29 42 11 37

Digital konsulent Anne-Sofie  Grølsted
Telefon: 38 62 28 40​
​Mail: anne-sofie.groelsted.01@regionh.dk

Kommunikationsmedarbejder Theis Lykkegaard Leisner
Theis Lykkegaard Leisner​
Kommunikation om Nyt Hospital Hvidovre
Telefon: 23 48 64 48
Mail: theis.lykkegaard.leisner@regionh.dk
Ansat af Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre.