Lungemedicinsk Ambulatorium

I ambulatoriet modtager vi patienter t​​il efterbehandling og kontrol af lungesygdomme.​
​Ambulatoriet er et tilbud til dig, der har været igennem et behandlings- eller udredningsforløb og efterfølgende har brug for efterbehandling eller kontrol af din lungesygdom. Vi tilbyder udredning, efterbehandling og kontrol af:
  • KOL
  • Astma
  • Allergi
  • Lungekræft
  • Hjemmeilt-behandling
  • KOL-skole​

Pjecer

Lungemedicinsk Ambulatorium
Indgang 3, 2. sal
Italiensvej 1
2300 København S
Telefon: 3862 8233 

​Afbud

Du kan melde afbud ved at ringe eller ved at sende en mail til afdelingen med sikker digital post.

Skriv til os

Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post. L​æs mere om sikker digital post ​på ​borger.dk​


Øvrige henvendelser

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du skrive til: amh-lungemedicinskafsnit@regionh.dk​ 

Redaktør