​​​

Patientforløb

Patientforløb er en stabsfunktion, der hjælper og understøtter direktion og afdelinger i at sikre kvalitet, sammenhæng og koordinering af pleje og behandling i patientforløb, både internt på hospitalet og på tværs af sektorer i samarbejde med kommuner og almen praksis. Patientforløb varetager endvidere en bred portefølje af specialiserede og generelle opgaver, bl.a. indsatser i forbindelse med Sundhedsplatformen, kliniske data, patientsikkerhed og patient- og pårørendeinddragelse.

Kontakt

Stabschef
Lotte Hede
Tlf.: 38 62 05 56
Mail: lotte.hede.01@regionh.dk

Redaktør