​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sundhedsklynge Syd (faglig)

Region Hovedstaden har etableret sundhedsklynger omkring de 5 akuthospitaler i Region Hovedstaden. Sundhedsklyngerne består af et fagligt og et politisk niveau. 

I Faglig Sundhedsklynge Syd indgår Amager og Hvidovre Hospital og kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Tårnby og Vallensbæk samt almen praksis samt almen praksis.​

Om ​Sundhedsklynge Syd

Sundhedsklyngen skal styrke sammenhæng og sikre bedre forløb på tværs af sektorer.

Sundhedsklyngen skal også være drivende i en styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling af det nære sundhedsvæsen. Den skal bl.a. prioritere indsatser, der imødekommer de lokale behov og som sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Se forretningsorden for Faglig Sundhedsklynge Syd​

Samarbejde om borgere

Sundhedsklyngerne skal samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om, herunder:

  • Ældre medicinske borgere

  • Borgere med kronisk sygdom

  • Borgere med psykiske lidelser.

Sundhedsklynge Syd rummer et fagligt og et politisk niveau.​

Læs mere om Politisk Sundhedsklynge Syd​

Erstatter Samordningsudvalg Planomr​åde Syd

Den faglige sundhedsklynge erstatter det tidligere Samordningsudvalg i Planområde Syd og består fortsat af repræsentanter fra hospital, kommuner, almen praksis og organisatoriske brugerrepræsentanter. 


​Region Hovedstaden:

Tina Holm Nielsen, vicedirektør, Amager og Hvidovre Hospital (fmd.)

Mette Bertelsen Fredsgaard, centerchef, Psykiatrisk Center Glostrup

Berit Juhl Schau, enhedschef, Akutfunktionen 1813 

Helen Bernt Andersen, kst. vicedirektør, Rigshospitalet og Glostrup Hospital

Nina Husfeldt, enhedschef, Center for Sundheds, Region Hovedstaden 

Kommune:

Alberte Bryld Burgaard, velfærdsdirektør, Ishøj Kommune (fmd.)

Cecilie Engell, direktør for social- og sundhedsområdet, Brøndby Kommune

Anne Kirstine Svanholt, centerchef, center for Vokse og Velfærd, Ishøj Kommune

Annette Hein Sørensen, sundheds- og kulturchef, Vallensbæk Kommune

Bo Kristiansen, socialchef, Brøndby Kommune (intet svar)

Britt Bergstedt, borgercenterchef, Københavns Kommune

Charlotte Kaaber, centerchef for Sundhed og Omsorg, Høje Taastrup Kommune

Henrik Povl Eriksen, centerchef, Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, Dragør Kommune

Karina Nørby, centerchef, Center for Sundhed og Velfærd, Glostrup Kommune

Mette Odgaard Holck, centerchef for Sundhed og Ældre, Hvidovre kommune

Mette Ødegaard, centerchef, Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed, Tårnby Kommune

Rikke Terslev, afdelingschef for ældre, sundhed og social, Albertslund Kommune

Stine A. Høegh, social- og borgerservicechef/børne- og familiechef, Rødovre Kommune

Stine Mieth-Waldorff, afdelingsleder, Københavns Kommune 

PLO-H:

Niels Dreisler, praktiserende læge

Lucille Rem, praktiserende læge 

Bruger- og pårørende repræsentanter:

Bergitte Wittus, bruger- og pårørenderepræsentant 

Carsten Wilken, bruger og pårørende repræsentant (PIU)

Marianne Helms, bruger- og pårørenderepræsentant 

 

MEDLEMMER (ad hoc deltagelse):


Region Hovedstaden:

Birgitte Rav Degenkolv, direktør, Amager og Hvidovre Hospital

Christian Rasmussen, cheflæge, Akutmodtagelsen, Amager og Hvidovre Hospital

Louise Rabøl, centerchef, Psykiatrisk Center Amager

Hallur Thorsteinsson, centerchef, BUC

Irene Harboe Brandt, enhedschef, Rigshospitalet

Lene Guldager, chefsygeplejerske, Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afd., Amager og Hvidovre Hospital

Lotte Hede, stabschef, Amager og Hvidovre Hospital

Winnie Brandt, chefkonsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden​

Kommune:

Anya Krogh Manghezi, direktør, Høje-Taastrup Kommune

Katrine Pedersen Birk, direktør, Tårnby Kommune 

Martin Roed, direktør, Glostrup Kommune

Michael Karlsen, social- og sundhedsdirektør, Rødovre Kommune

Per Lindberg Bennetsen, Adm. Direktør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Pia Holm Nielsen, direktør, Dragør Kommune

Rikke Blom, områdedirektør, Børn, Sundhed og Velfærd, Albertslund Kommune

Tine Larting, velfærdsdirektør, Hvidovre Kommune 

Almen Praksis:

Anders Rask Hansen, praksiskoordinator, Planområde Syd

Markus Hahn, chefkonsulent, PLO Hovedstaden 

Driftsfora:

Leon Engly Honoré, kommunal formand for driftsforum for psykiatri Syd (voksen)

Hannah Ilima Wilson, kommunal formand for driftsforum for psykiatri Syd (børn og unge)​

Tværsektoriel:

Lene Tokkesdal Dunker, leder af tværsektorielt samarbejde, Sundhedsklynge Syd, Ishøj Kommune 

Sekretariat:

Thit Hjortskov Jensen, konsulent, Amager og Hvidovre Hospital

Kirsten Tolver Wohlenberg, specialkonsulent, Ishøj Kommune


​​​​Møder i Sundhedsklynge Syd​​Underudvalg


Møder 

Referat 19.09.2023​

Næste møde: 

Den 12/12 - 2023 i Albertslund. 

Referater fra tidligere møderRedaktør