​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sundhedsklynge Syd (faglig)

Region Hovedstaden har etableret sundhedsklynger omkring de 5 akuthospitaler i Region Hovedstaden. Sundhedsklyngerne består af et fagligt og et politisk niveau. 

I Faglig Sundhedsklynge Syd indgår Amager og Hvidovre Hospital og kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Tårnby og Vallensbæk samt almen praksis samt almen praksis.​

Om ​Sundhedsklynge Syd

Sundhedsklyngen skal styrke sammenhæng og sikre bedre forløb på tværs af sektorer.

Sundhedsklyngen skal også være drivende i en styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling af det nære sundhedsvæsen. Den skal bl.a. prioritere indsatser, der imødekommer de lokale behov og som sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Se forretningsorden for Faglig Sundhedsklynge Syd​

Samarbejde om borgere

Sundhedsklyngerne skal samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om, herunder:

  • Ældre medicinske borgere

  • Borgere med kronisk sygdom

  • Borgere med psykiske lidelser.

Sundhedsklynge Syd rummer et fagligt og et politisk niveau.​

Læs mere om Politisk Sundhedsklynge Syd​

Erstatter Samordningsudvalg Planområde Syd

Den faglige sundhedsklynge erstatter det tidligere Samordningsudvalg i Planområde Syd og består fortsat af repræsentanter fra hospital, kommuner, almen praksis og organisatoriske brugerrepræsentanter. 

​​​​Møder i Sundhedsklynge Syd​​UnderudvalgRedaktør