Fysio- og Ergoterapien

​​Vi undersøger, behandler og genoptræner indlagte og ambulante patienter.