KOL-Hold

​Træning for patienter med KOL, så de kan klare flere ting i hverdagen. 

Formål​

Formålet med fysisk træning til KOL patienter er at opnå en bedre kondition og bedre styrke i kroppen, så patienten bliver i stand til at klare flere ting i hverdagen. 

Patienterne lærer at takle deres dyspnøe og evt. angst. Den tværfaglige undervisning giver en bedre sygdomsindsigt og generel viden om det at leve med KOL. 

Træningen er tilrettelagt, så der tages individuelle hensyn, så alle kan være med. ​

Hvem kan deltage?

Man kan henvises til KOL-holdet, når man er diagnosticeret med KOL. Man kan også deltage, selvom man bruger ilt eller har dårlig gangfunktion. 

Der er mulighed for at få kørsel ved deltagelse på KOL holdet, hvis ikke man selv kan klare transporten. 

Deltagerne til KOL holdet visiteres gennem Lungeambulatoriet på Lungemedicinsk afdeling. 

Hvor og hvordan

Forløbet varer 10 uger. Træningen foregår 2 x 1 time ugentligt, tirsdag og torsdag. Derudover er der tværfaglig undervisning 1 gang om ugen, torsdag. Efter indlæggelse mandag og fredag​.

Træning og undervisning foregår i Fysioterapiafnittets træningssal i indgang 5, 1. sal​. ​

Du skal huske at tage din inhalator og lungemedicin med​.
Redaktør