Fysio- og Ergoterapien - kort fortalt

​Fysio- og Ergoterapien bidrager vi til at vurdere patientens behov for træning, pleje, hjælp ved udskrivelse og behov for hjælpemidler.​

Fysio- og Ergoterapien har en understøttende funktion i forhold til de medicinske afsnit på hospitalet. Vi er med til at vurdere patientens behov for træning, pleje, hjælp ved udskrivelse og behov for hjælpemidler.

Fysio- og Ergoterapien har dermed et tæt samarbejde med læger, plejepersonale, socialrådgivere og diætister​.​

Ambulant har Fysioterapien hjertehold, KOL-​hold og faldudredning.
 

Udviklin​g

Da vi lægger stor vægt på faglig udvikling samt kvalitetsudvikling af vores ydelser, arbejder vi struktureret med faglige emner samt større eller mindre kvalitetsudviklingsprojekter og vi ​benytter godkendte og validerede undersøgelses- og behandlingsmetoder.
 ​
Afsnittet er også uddannelsessted for fysioterapeutuddannelsen Metropol i København. 

​ 
Redaktør