Nu skal du bruge maske/visir på alle arealer indendørs på hospitalet

​Læs de nærmere retningslinjer for medarbejdere, patienter og besøgende. 

​Sundhedsministeriet er kommet med en bekendtgørelse om brug af mundbind i sundhedsvæsnet. Det betyder, at kravene til maskebrug øges.

Nye regler for medarbejdere

Som medarbejder skal du nu bruge maske/visir på alle indendørs arealer på hospitalet. Eneste undtagelser er:
  • Når du opholder dig i aflukkede rum eller bag afskærmning, hvor der kun er adgang for medarbejdere – fx personalekontorer, medicinrum, køkken, depoter og konferencerum. 
  • Hvis der er en anerkendelsesværdig årsag – fx en behandlingssituation.
Medarbejderne skal benytte type II masker - efter de sundhedsfaglige retningslinjer.

Afstand er stadig vigtigt

Husk at maske/visir fortsat er et supplement til afstandskravet, og der skal stadig holdes afstand på 1-2 meter, hvis det er muligt.

Patienter 

Krav om maske ændres også for patienter:
  • Indlagte patienter skal ikke bruge maske, men opfordres til at tage den på, hvis de forlader afdelingen. 
  • Ambulante patienter skal bruge maske/visir alle steder indendørs. De kan undlade at bruge maske, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag fx i en behandlingssituation.
Maske er valgfrit for børn under 12 år.

Patienter, der ikke har medbragt maske/visir, skal have udleveret en gratis type II maske af hospitalet. 

Besøgende

Besøgende skal bruge maske alle steder indendørs på hospitalet. Det er valgfrit for børn under 12 år.

Besøgende skal selv medbringe maske (engangsmaske eller stof) eller visir. Har de undtagelsesvis ikke medbragt det, skal de have udleveret gratis type II maske af hospitalet. 

Ambulate patienter skal selv medbringe maske til deres aftale på hospitalet. Hvis de ikke har maske med, skal de have udleveret en type II maske af personalet. 
Redaktør