​​​​​​​​​

Sengens funktioner

​Når du kender sengens funktioner og bruger dem korrekt, skåner du dig selv og din krop for mange dårlige arbejdsstillinger. Pas på dig selv!​

I filmen viser forflytningsunderviser Michael nogle af funktionerne for hospitalets senge.

På hospitalet findes der forskellige typer af senge. Alle sengene har én fjerntbetjening ved hovedgærdet og én ved fodenden. Vil man bruge fjernbetjeningen i fodenden skal man både trykke på knappen i midten til venstre og på den funktion som man gerne vil bruge.

Inden sengens funktioner tages i brug, er det vigtigt, at patienten ligger korrekt i sengen. Det vil sige, at patientens hofte skal ligge ud fra det øverste knæk i sengen. Samtidig skal der ligges et glidestykke under patientens overkrop for at undgå, at patienten bliver presset nedad i sengen og derfor ender med at sidde bedre.​ 

Hvis du vil have patienten op at sidde, er det den øverste knap på hovedgærdets fjernbetjening, du trykker på. Ved at trykke på den, opnår man først et knæ-knæk hos patienten, samtidigt med at hovedgærdet kører op. Når hovedgærdet rammer 45 grader, laver funktionen et Anti-Trendelenburg tip, før hovedgærdet kører helt op. For eventuelt at få patienten til at sidde endnu bedre, kan man benytte fjerntbetjeningen ved fodendens Anti-Trendelenburg-knap (den røde), så benene kommer ned og der bliver bedre plads til abdomen. Husk at fjerne glidestykket, når patienten er kommet op at sidde. ​

Hvis patienten ligger for langt nede, når man bruger siddefunktionen, får patienten en meget dårlig siddestilling. Og hvis man ikke laver knæ-knæk først, glider patienten længere ned, og der opstår friktion og shear på hælene.​

Derudover skal man finde sin egen rigtige arbejdshøjde, når man arbejder med sengen. For at undgå at stå forkert, kan man benytte fjernbetjeningen ved hovedgærdets nederste knap til at køre sengehøjden op eller ned. ​


​​

Redaktør