Forskningsansvarlige

Alle kliniske afdelinger har en forskningsansvarlig forsker. Den forskningsansvarliges rolle er at koordinere og promovere forskningen i afdelingen og sikre en sammenhæng til hospitalets forskningsstrategi og andre forskningsaktiviteter.

​​​​​​​​​​​​

Den forskningsansvarlige forsker er sammen med afdelingsledelsen ansvarlig for at formulere afdelingens forskningsmål og satsningsområder i en forskningshandleplan.

Den forskningsansvarliges rolle

Den forskningsansvarliges rolle er at prioritere, vedligeholde og udvikle afdelingens forskningsaktiviteter og sikre implementering af forskningsresultaterne i det kliniske arbejde.

Den forskningsansavrlige arbejder tæt sammen med forksningsrådet, Klinisk Forskningscenter, Gruppen af unge forskere (GUF), eksterne forskningsnetværk og uddannelsesinstitutioner.

Alle forskningsansvarlige mødes i Gruppen af Forksningsansvarlige en gang om måneden.

Forskningsansvarlige på Amager og Hvidovre Hospital

Akutmodtagelsen
Ove Andersen, professor
ove.andersen@regionh.dkTelefon: 38 62 33 35

Anæstesiologisk Afdeling 
Nicolai Bang Foss, overlæge
Telefon: 38 62 25 18

Børneafdelingen 
Dina Cortes, professordina.cortes@regionh.dk                                                                      
Telefon: 38 62 66 02

Endokrinologisk Afdeling, afsnit 541
Sten Madsbad, professor
Telefon: 38 62 22 91

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed
Hartwig Siebner, professor
Telefon: 38 62 65 41

Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling
Thomas Bandholm, professor 
thomas.quaade.bandholm@regionh.dk 
Telefon: 38 62 63 44

Gastroenheden
Flemming Bendtsen, professor
Telefon: 38 62 32 73

Thue Bisgaard, professor
Telefon: 38 62 14 34

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling 
Finn Stener Jørgensen, professor

Finn.Stener.Joergensen@regionh.dk
Telefon: 38 62 55 54

Klinisk Biokemisk Afdeling

Henrik Løvendal Jørgensen, professor
henrik.loevendahl.joergensen.01@regionh.dk
Telefon: 26 18 74 97

Klinisk Forskningscenter
Ove Andersen, professor ove.andersen@regionh.dk 
Telefon: 38 62 33 35

Klinisk mikrobiologisk Afdeling
Henrik Westh, professor
Henrik.Torkil.Westh@regionh.dk
Telefon: 38 62 24 09

Infektionsmedicinsk Afdeling, afsnit 144 
Thomas Benfield, professor 
thomas.lars.benfield@regionh.dk
Telefon: 38 62 23 02 

Medicinsk Afdeling - Amager
Steen Haugaard, overlæge

steen.haugaard@regionh.dk
Telefon: 38 62 29 27

Dorte Worm, overlæge

dorte.worm@regionh.dk
Telefon: 38 62 84 52

Medicinsk Afdeling  - Glostrup
Jørgen Lykke Jeppesen,  overlæge
Telefon: 38634564 


Medicinsk Enhed - Hvidovre
Charlotte Suppli Ulrik, professor
charlotte.suppli.ulrik@regionh.dk
Telefon: 38 62 60 89

Ortopædkirurgisk Afdeling 
Anders Troelsen, professor
anders.troelsen@regionh.dk                                                                          
Telefon: 38 62 67 74

Patologiafdelingen 134
Jesper Bonde, senior forsker  
jesper.hansen.bonde@regionh.dk
Telefon 38 62 29 80
Redaktør