Carl-Johan Boraxbekk

​Carl-Johan Boraxbekk er professor i kognitiv neurovidenskab inden for aldring. Hans primære fokus er på interventioner, der kan forbedre hjernens funktioner i alderdommen.


Primære forskningsområde

Aldring er desværre ofte forbundet med forværring af hukommelsen. For at øge vores forståelse af dette, bruger professor Carl-Johan Boraxbekk billeddannelse af hjernen, sammen med bla hukommelsestests. Ved at kortlægge hjernens struktur og funktion med MR (magnetisk resonans) i løbet af livet er målet at finde ud, hvordan aldringsprocesserne påvirker individet. Dette er nøglen til at udvikle interventioner, der kan være med til at bevare og forbedre hjernens struktur og funktion. 

Fysisk aktivitet påvirker hjernens funktioner

Boraxbekks gruppe er særligt interesseret i, hvordan fysisk træning påvirker hjernen. En lang række studier er centreret omkring de to hovedspørgsmål:

  • Hvordan kan fysisk aktivitet bruges til at forbedre hjernens funktioner, når den aldres?
  • Hvilke specifikke hjerne-mekanismer påvirkes af fysisk træning?

Det langsigtede mål er at udvikle nye metoder der kan bruges til at optimere interventionerne, så de kan tilpasses det enkelte individ. Det kan fx være at fysisk træning kombineres med elektrisk eller magnetisk hjernestimulering for at opnå den bedste effekt. Carl-Johan Boraxbekks laver også studier på kliniske grupper fx personer med diabetes, angst eller patienter med stressrelaterede hukommelsesproblemer.

Carl-Johan Boraxbekk er leder af aldringsgruppen i MR-Forskning/Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR). Læs mere om centrets projekter og forskning på www.drcmr.dk.

Redaktør