Judith Gottwein

​Professor Judith Gottwein forsker i hepatitis C-virus. Professor i Copenhagen Hepatitis Program (CO-HEP) med sin daglige gang og forskning på Hvidovre Hospital.

Redaktør