Ove Andersen

Professor Ove Andersen forsker inden for områderne biomedicin, socio-implementering og fysisk rehabilitering.


Fors​kningsområder

Biomedicin

  • Biomarkører for biologisk aldring, kronisk inflammation og ernæringsrisiko.
  • Udredning af de underliggende mekanismer for biologisk aldring, inflammation, sarkopi og organdysfunktion.
  • Forebyggelse og behandling med det mål at gøre svage patienter selvhjulpne.
  • Multimorbiditet og polyfarmaci.

Socio-implementering

  • Barrierer og facilitatorer ift. at implementere screeningsværktøjer i Akutmodtagelser samt fysisk aktivitet hos ældre.
  • Videnoverførsel på tværs af specialiteter og sektorer.
  • Kommunikation og patientinddragelse.

Fysisk rehabilitering

  • Evaluering af effekten af styrketræning hos ældre personer.
  • Svækkelse og funktionsevne.
  • Udvikling og validering af styrke- og træthedsmålinger samt test af reaktionstid hos ældre og geriatriske patienter.


Redaktør