Søren Møller

​Professor Søren Møller forsker primært inden ​for komplikationer til kronisk leversygdom.


Generelle forskningsområder

Klinisk fysiologisk-nuklearmedicinsk samt patofysiologisk forskning indenfor metabolisme, hæmodynamik og kinetik ved kroniske sygdomme.

Primære forskningsområde

Hovedfokus er diagnostik og udforskning af komplikationer til levercirrose og portal hypertension, organrelateret dysfunktion og salt/vand retention:

  • Patofysiologi ved kronisk leversygdom og salt/vand retention belyst med multimodale teknikker
  • Betydning af bakteriel translokation og inflammation for udvikling af komplikationer
  • Undersøgelser af ændringer i hjerte- og nyrefunktion
  • Patofysiologi og epidemiologi ved cirrotisk kardiomyopati
  • Studier af biomarkørsystemer til diagnostik af nyreskade, inflammation og hjertefunktion
  •  Randomiserede behandlingsinterventioner og responsstudier på vasoaktive meddicinske behandlinger, levershunte  og antibiotika.


Redaktør