Thomas Bandholm

​Professor Thomas Bandholm forsker inden for fysisk aktivitet og træning til optimering af patientforløb.

 ​

Primære forskningsområder

Thomas Bandholm er professor i Klinisk Træningsfysiologi og Rehabilitering ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og seniorforsker ved Klinisk Forskningsafdeling, Amager og Hvidovre Hospital.

Thomas er forskningsleder for Physical Medicine & Rehabilitati​on Research – Copenhagen (PMR-C) 


PMR-C er et tværfagligt forskningsprogram etableret som et samarbejde imellem Klinisk Forskningsafdeling, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling samt Ortopædkirurgisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital. 

PMR-C udgiver 40-50 videnskabelige artikler om året om genoptræningsforskning og er en del af to klinisk akademiske grupper (CAGs):

Thomas Bandholms primære forskningsinteresse er, om og hvordan fysisk aktivitet og træning kan optimere forskellige patientforløb.
En stor sekundær interesse er tiltag som kan øge relevans, kvalitet og gennemsigtighed af klinisk forskning f.eks.:  The PREPARE Trial Guide for Planning Clinical Research to Avoid Research Waste - pdf


Redaktør