Ældresagen besøgte Hvidovre Hospital under Forskningens Døgn

​Igen i år tog Hvidovre Hospital del i videnskabsfestivallen Forsknings Døgn, som er et landsdækkende tilbud med foredrag og arrangementer i over 100 danske byer.

Af Henriette Møller, Klinisk Forskningscenter


Hvidovre Hospital bød ind med foredraget Kom med ind i den aldrende hjerne, som blev afholdt i auditorium 1 fredag den 25. april af overlæge Ellen Garde fra Dansk Forskningscenter for Magnetisk Resonans, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed.

Samtlige arrangementer under Forskningens Døgn er åbne for alle interesserede, og til dette foredrag var Ældresagen fra Rødovre stærkt repræsenteret med ca. 35 tilhørere. Efter foredraget var der rundvisning i Dansk Forskningscenter for Magnetisk Resonans, inklusiv forevisning af afdelings imponerende scannere.

Hvidovre Hospital bidrog også til ordningen Bestil en Forsker, idet professor Hans Jørgen Nielsen fra Gastroenheden og ph.d. studerende Sarah Preisler fra Patologiafdelingen og Klinisk Forskningscenter havde meldt sig til ordningen.

Her kan alle interesserede, der kan samle et publikum på mindst 15 personer og stille passende rammer til rådighed bestille et gratis foredrag hos en af de mange forskere fra alle dele af landet, der har tilmeldt sig ordningen.

Uddannelsesministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn, og både universiteter, forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner, hospitaler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner byder ind med arrangementer.

Formålet er at øge opmærksomheden og vække interesse for forskning hos danskerne. Forskningens Døgn henvender sig til alle interesserede og især til mennesker, der ikke til daglig har berøring med forskning og innovation.


Redaktør