​Helle Vendel Petersen er en af de forskere som har modtaget forskningsmidler i år. Foto: Malene Markussen

Giv plads til nørden

​Rebozo. Tarm-anastomoser. Fibrinbelagt kollagenmeche. Det skorter ikke på eksotiske begreber i titlerne på de 21 forskningsprojekter, der har fået del i Amager og Hvidovre Hospitals forskningsmidler 2014.

Af Malene Markussen, kommunikationsmedarbejder 


Det er det gode forskningsprojekt, der er i fokus, når Forskningsrådet skal beslutte, hvem af de ansøgende yngre forskere og forskningsledere, der skal have støtte.  

”Den gode forskning kan bruges af andre ved, at man kan tage den viden, der er skabt i ét projekt og føre den videre til et helt andet miljø. Den gode forskning kommer af motivation og nysgerrighed. Der skal være noget, der driver værket. Det handler om at finde og give plads til nørden i forskeren”, siger Linda Andresen, laboratorie- og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Hun er tovholder for hospitalets forskningsråd. 

Gode generationsskift

Unge forskere, der kan sikre arvefølgen, er noget af det, Forskningsrådet kigger efter, når de vurderer de indkomne ansøgninger. 

”Forskningsrådet lægger vægt på, at der sker nogle gode generationsskift ude på afdelingerne. Når en professor med en kæmpe vidensbank er på vej på pension, så er det jo vigtigt at finde ud af, hvordan man kan beholde den viden i afdelingen, og hvor man finder talenterne til det, siger Linda Andresen. Hun fortsætter: 

”Det er jo ikke nok at være forskningsfagligt stærk. Som forskningsleder skal man fx også kunne det med personaleledelse og have en vis forståelse for økonomi”.  

​Spirende forskning

Ifølge Linda Andresen er midlerne også tiltænkt den spirende forskning, der har svært ved at komme igennem ude i de store forskningspuljer. 
Sygeplejerske og seniorforsker Helle Vendel Petersen er en af de forskere, der har fået støtte. Hendes projekt handler om forebyggelse af arvelig tarmkræft hos unge. Og selvom det i det samlede billede kun har relevans for relativt få, så har det meget stor betydning for dem, det handler om. 

Hun betragter tildelingen som en stor anerkendelse. 

”Det er helt klart et skulderklap. Det handler jo også om hospitalets ansigt udadtil og om, at mit projekt er noget, man gerne vil se blive gennemført her på hospitalet. Det er en anerkendelse af min projekt-ide, at der er nogen med andre faglige kompetencer, der kan se meningen med mit projekt”, siger Helle Vendel Petersen. 

Et af de første tiltag i Helle Vendel Petersens projekt er at bruge Facebook til at nå ud til unge, der er i risiko for at udvikle tarmkræft. 

​Amager og Hvidovre Hospitals forskningsmidler


Direktionen uddeler hvert forår puljemidler til støtte for forskningen på Amager og Hvidovre Hospital. 
Midlerne går til yngre forskere og forskningsledere. Ansøgningerne bliver behandlet og prioriteret af et udvalg, der nedsættes af hospitalet​​s Forskningsråd. 
Puljen er på 1,5 mio. kr. Der er i 2014 uddelt støtte til 21 projekter i størrelsesordenen 25.000 – 150.000 kr.  Forskningsrådet modtog i 2014 ca. 60 ansøgninger. 


Redaktør