To mobilkraner løfter de første dele af ny 7-tesla MR-skanner på plads

​​​​​​​​​

Ikke mindre to af de største kraner i Danmark måtte der til for at løfte magneten, som vejer det samme som 25 personbiler. Foto: Thomas Wittrup

Hvidovre Hospital modtager første dele til 7-tesla MR-skanner

En stor og vigtig del af hospitalets nye ultra-højfeltsskanner - en 40 ton tung magnet - ankom i weekenden til Hvidovre Hospital.

Af Thomas Wittrup, kommunikationsmedarbejder

Så kom den endelig! Ud af en tæt morgentåge, næsten som svævende på en sky, blev en godt 40 ton magnet – nænsomt og uden megen dramatik – løftet ned i en af hospitalets gårdhaver af to massive mobilkraner. Et velkoreograferet dukketeater foran et interesseret publikum af forskere, byggefolk og småbørnsfamilier med hang til store maskiner og tunge ting.

Forskere og teknikere har nu et stort stykke monterings- og testarbejde foran sig, før den færdige skanner vil kunne bidrage med information og viden om sygdomme som skizofreni, parkinson, sclerose og epilepsi.

En åben facilitet
Skanneren, som i løbet af 2014 bliver bygget op omkring den store magnet, vil have en såkaldt feltstyrke på 7 tesla (7 T) og være den eneste af sin kaliber i Danmark. Den er ikke CE-certificeret, hvilket betyder, at den ikke kan bruges i det daglige kliniske arbejde på hospitalet, men derimod kun til forskningsbrug. På sigt er det dog tanken, at skanneren skal benyttes på lige fod med hospitalets øvrige skannere i de kliniske rutiner. 


En tæt tåge gav begivenhederne lørdag formiddag en helt speciel atmosfære. Foto: Thomas Wittrup

En tæt tåge gav begivenhederne lørdag formiddag en helt speciel atmosfære. Foto: Thomas Wittrup

Den nye skanner er placeret på DRCMR – Danish Research Centre for Magnetic Resonance, som har til huse på Hvidovre Hospital. Her er det tanken, at den skal være en national forskningsressource - åben for forskere fra hele landet, der har interessante projekter, som kunne drage nytte af de muligheder, den nye skanner giver. På denne måde kan skanneren være med til at tiltrække dygtige forskere fra både resten af landet og udlandet, som kan bidrage til et godt forskningsmiljø på hospitalet.

”Vi er rigtig glade i dag. Projektet med den nye 7-tesla skanner har stor betydning for vores forskning, og med levering af magneten i dag, er vi kommet godt forbi en af de største udfordringer i hele processen. Det giver én et godt skud moral, at se magneten blive løftet ind på hospitalet i dag,” fortæller professor og forskningschef Hartwig Roman Siebner, som entusiastisk har meldt sig til at være den første forsøgsperson i skanneren.  


En synligt glad og spændt forskningschef var på plads under 'indbaksningen' af den tunge magnet. Foto: Thomas Wittrup

Det tunge skyts
Feltstyrken på 7 T, svarende til cirka 140.000 gange jordens magnetfelt, er mere end en fordobling i forhold til hospitalernes hidtil kraftigste skannere. Den større magnetisering giver forbedrede undersøgelser generelt, men giver specielt bonus i forbindelse med hjerneskanninger, hvor man ser på mikrostruktur i hjernen, og stofskifte undersøgelser, hvor man måler på vigtige biokemiske processer.

Den høje feltstyrke betyder, at skanneren kan producere billeder af meget høj opløsning og detaljegrad. Følsomheden for hjerneaktivitet ved brug af en 7-tesla skanner er så stor, at man kan lave øjebliksbilleder af tankeaktivitet. Det giver mulighed for at studere dynamiske hjerneprocesser som eksempelvis hukommelse og læring.

Ved stofskifteundersøgelser opstår den ekstra gevinst, fordi molekyler bliver nemmere at skelne, når feltstyrken øges. Det betyder, at man kan opnå meget detaljerede indblik i kroppens metabolisme.


Den store magnet blev løftet ned i en af hospitalets gårdhaver, hvorfra den blev trukket ind i MR-sektionen. Foto: Thomas Wittrup

Om 7T-skanneren
Skanneren bliver leveret af Philips. Den kraftige magnet blev leveret af en underleverandør i England. De øvrige dele af skanneren kommer fra Philips’ fabrik i Cleveland, USA i løbet af 2014. Anlægget forventes færdigt og afleveret til drift i MR-forskningen ved udgangen af året.

Finansieringen af den nye skanner kom på plads allerede i juni 2010, hvor ’John and Birthe Meyer Fonden’ bevilgede 38,6 millioner kroner til projektet. En bevilling som supplerede 27,4 millioner kroner allerede tidligere sikret fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens infrastrukturmidler.

Se indslag hos  TV2 Lorry

Om transport og ’indbaksning’

Magneten, som har en transportvægt på 44 ton, ankom på en blokvogn fra England.
 
Magneten i en MR skanner fungerer ved temperaturer omkring det absolutte nulpunkt (minus 273,15 °C). Under test i England er magneten nedkølet til minus 250°C ved brug af flydende helium, som også holdt magneten nedkølet under transporten. Uden ekstern køling fordamper heliummet dog og temperaturen stiger i magneten. Derfor blev temperaturen nøje overvåget og transporttiden holdt så kort som muligt. Når skanneren er endeligt på plads tilkobles et eksternt kølingssystem, som sørger for at holde anlægget koldt og behovet for yderligere helium – som er en knap ressource – på et minimum.

På Hvidovre Hospital blev magneten løftet ned i en gårdhave af to store mobilkraner og trukket gennem et midlertidigt hul i facaden og ind i MR-sektionen på et specielt skinne-anlæg. Herefter genopbygges facaden.

Om faciliteterne
På Hvidovre Hospital er der forud for modtagelsen af magneten opført et specielt rum til skanneren i nærheden af hospitalets øvrige skannere.

Skannerrummet er skærmet på to måder. Apparatet er skærmet fra udefrakommende stråling ved beklædning af rummet i alle retninger med ca. 1mm tykke kobber plader. Og skannerens kraftige magnetfelt afskærmes af dels skannerkonstruktionen selv og dels af mere end 15 tons stål i væggene omkring apparatet.

Skanneren vil blive placeret på et støbt beton-fundament på 54 ton, hvoraf det øverste lag er udstøbt på 50mm Sylomer, som er et svingningsdæmpende og vibrationsnedsættende ’gummilag’, som forhindrer at skannerens vibrationer forplantes til resten af huset.

​​Redaktør