billede af Ejvind Frausing hansen og den nye robot.
Ejvind Frausing Hansen og den nye robot. Iltmåleren sidder på fingeren og om håndleddet. Foto: Thomas Wittrup ​

Robot hjælper KOL-patienter

På Hvidovre Hospital afprøver man i disse dage en lille robot, som skal sikre bedre behandling til patienter med lungesygdommen KOL.

BILLEDE​​​

»Det interessante er, at den forbedrer kvaliteten i KOL-behandlingen i forhold til manuel regulering og dermed giver øget patientsikkerhed,« siger Ejvind Frausing Hansen, specialeansvarlig overlæge i lungemedicin på Hvidovre Hospital og projektleder på projektet.

Hvidovre, Gentoſte og Herlev Hospitaler deltager i projektet, som er et offentligt/privat innovationsprojekt (OPI), DTU leverer robotten, mens konsulent- og it-firmaet Pactor A/S er soſtwareudvikler.

Den lille robot skal dog ikke overtage alle aspekter ved behandlingen. Der skal stadig mennesker til. 

"O2matic kan justere ilttilførslen meget nøjagtigt, og den kan alarmere, hvis der sker alvorlige ændringer. Det kan hjælpe os meget i hverdagen og sikre den rette dosering. Det sparer tid og ressourcer og giver bedre kvalitet i behandlingen," forklarer Ejvind Frausing Hansen.

En halv time om dagen
KOL medfører hvert år omkring 20.000 indlæggelser á gennemsnitligt fem dage på landsplan. Ilt er hjørnestenen i behandlingen af KOL, og det er afgørende for kvaliteten af behandlingen, at iltmætningen i blodet holdes inden for et bestemt snævert interval. Der skal hverken gives for meget eller for lidt.

»Med O2Matic kan vi så godt som 100 procent af tiden holde iltbehandlingen inden for rammerne.« O2matic sparer en halv sygeplejetime om dagen, og én ud af tre patienter kan spare en dags indlæggelse.

»Besparelserne i tid er meget synlige, fordi vi bruger mange ressourcer på det nu,« fastslår Ejvind Frausing
Hansen.

Kan få succes på verdensplan
På verdensplan er der mere end 200 millioner KOL-patienter, og der findes i dag ikke et tilsvarende produkt. O2Matic kan være på verdensmarkedet i 2016, og regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen har høje forventninger til robotten.

”Det her er et af de projekter, der giver mening hele vejen rundt, og som kan blive alle pengene værd. Vi udvikler noget til gavn for regionens patienter, men kan ende med at redde liv i hele verden. Det giver god mening,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S).  


 Fakta om O2matic

Region Hovedstaden har foretaget en   forsigtig beregning af, hvad en mere effektiv KOL-behandling med O2Matic kan betyde i Danmark. Status er, at der i dag bruges 100.000 sengedage årligt på KOL-indlæggelser. Med O2Matic skønnes det at mindst hver tredje patient kan udskrives én dag tidligere. Det sparer 7.000 sengedage og ca. 25 mio. kr. Med O2Matic frigøres samtidig mindst 0,5 time pr. dag pr. patient for sygeplejerskerne. Det svarer til 50.000 timer årligt og ca. 12,5 mio. kr. Den samlede årlige besparelse er altså mindst 37,5 mio. kr.​
​​

Redaktør