​​

Smerter efter knæalloplastik

Total knæalloplastik er en operation, der kan afhjælpe slidgigt, ved at man indsætter en knæledsprotese. Operationen bliver foretaget ofte, og antallet forventes at stige i takt med, at andelen af ældre vokser i befolkningen.
​De seneste år har en forbedret smertebehandling været med til at reducere komplikationerne efter operationen. Men der er stadig op imod 75 pct. af de patienter, der får foretaget en total knæalloplastik, der oplever moderate til svære smerter dagen efter operationen, og 30 pct. har stadig mange smerter efter 14 dage.

Studier har vist:
  • at patienter med katastrofetanker inden operationen har en forhøjet risiko for at få mange smerter efter operationen
  • at binyrebarkhormon reducerer smerter efter total knæalloplastik ved at dæmpe inflammationen i kroppen 
  • at patienter med katastrofetanker har gavn af en højere dosis binyrebarkhormon i forhold til det, der tidligere har været standardpraksis, hvor effekten aftager efter ca. 48 timer – studiet er udført på Hvidovre Hospital​ 
  • at patienter med moderate til svære smerter 24 timer efter operationen har en større risiko for også at have smerter efter 48 timer 
Forskere på Anæstesiologisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital undersøger nu, i samarbejde med Vejle Sygehus, om en ekstra dosis binyrebarkhormon efter total knæalloplastik kan reducere smerterne yderligere hos patienter, der oplever mange smerter efter operationen.

Forskerne udvælger de patienter, der har mange katastrofetanker inden operationen samt moderate til svære smerter 24 timer efter operationen. Disse patienter får en ekstra dosis binyrebarkhormon i form af en tablet med 24 mg dexamethason 36 timer efter operationen. Herefter bliver patienternes smerter målt gennem en uge.

Kontakt 
Anders Deichmann Springborg 
Reservelæge og ph.d.-studerende 
Anæstesiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital
anders.deichmann.springborg.01@regionh.dk
Redaktør